Pripomíname si Európsky deň obetí trestných činov

Dnes, 22. februára, si pripomíname deň obetí trestných činov. Jeho zmyslom je upozorniť na tých, ktorí sa stali obeťami rôznych zločinov. Tieto obete nesú traumu z prežitých udalostí a často znášajú fatálne následky. Zároveň musia absolvovať náročné procesy trestného konania a znášať nezáujem o ich osobné prežívanie alebo smútok zo straty blízkych.

Už viac ako 20 rokov sa usilujeme o to, aby aj na Slovensku obete trestných činov prestali byť brané iba ako poškodení, aby sa bral ohľad na ich osobné prežívanie a ľudskú dôstojnosť a aby trestné konanie nesmerovalo len k potrestaniu páchateľov, ale predovšetkým k zadosťučineniu pre obete. Od januára tohto roku je v Slovenskej republike účinný zákon o obetiach trestných činov, ktorý zásadne mení situáciu obetí. „V našom systéme bola doteraz viac upriamená pozornosť na páchateľov trestných činov ako na ich obete,“ uviedla poslankyňa za OĽANO a predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová. Bol najvyšší čas na prijatie zákona, ktorý zvyšuje ochranu práv obetí trestných činov a zlepšuje ich postavenie v justičnom systéme,” pokračovala Verešová.

„Dôležitá bude aplikácia zákona v praxi, okrem iného aj včasné poskytnutie odborných služieb obetiam,“ doplnila expertka a zakladateľka služieb pre obete trestných činov Janka Šípošová. „Tie musíme sfunkčniť všade na Slovensku tak, aby mohli pomáhať konkrétnym ľuďom – obetiam a ich blízkym, poskytli im odbornú právnu, psychologickú i sociálnu pomoc v najťažších chvíľach a pomohli im nájsť novú cestu do života.

Do role obete trestného činu sa môže dostať ktokoľvek z ľudí. Nemusí to byť priamo, môže to byť aj v roli svedka trestného činu. Cieľom je, aby vo všetkých členských štátoch EÚ úzko spolupracovali polícia, prokuratúra, justícia, sociálne služby a podporné služby s cieľom zabezpečiť obetiam potrebné informácie a včasnú pomoc.

Anna Verešová – predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslankyňa NR SR za hnutie OĽANO

Janka Šípošová – expertka a zakladateľka služieb pre obete trestných činov

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program