Príspevok na činnosť pracovného asistenta nie je dostupný pre všetky osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. OĽANO navrhuje zmenu

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) prichádza s návrhom zákona, ktorý pomôže ťažko zdravotne postihnutým umelcom či športovcom.

Zámerom novely zákona o službách zamestnanosti je možnosť poskytnutia príspevku na činnosť pracovného asistenta aj pre ťažko zdravotne postihnutého umelca, športovca, či verejného funkcionára. „Práve tieto skupiny v zákone chýbajú. Sme presvedčení, že vzhľadom na zložitosť situácie ťažko zdravotne postihnutých osôb, rozšírenie týchto možností môže výrazne pomôcť k ich sebarealizácii,“ myslí si poslankyňa NR SR za hnutie OĽANO Silvia Shahzad. „Pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je presadenie sa na trhu práce za súčasných podmienok obzvlášť náročnou úlohou. Napriek tomu, že existuje viacero nástrojov, ktoré by mohli pomôcť, medzi inými aj príspevok na činnosť pracovného asistenta, nie sú dostupné všetkým, pretože zákon so všetkými možnosťami jednoducho nepočíta,“ vysvetľuje Shahzad, prečo prichádzajú s takýmto návrhom.

V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu. Materiál je to síce obsiahly, ale či obsah a teda realizáciu jednotlivých bodov programu, pociťujú na vlastnej koži samotné osoby so zdravotným postihnutím a či sa naša spoločnosť prispôsobuje ich potrebám dostatočne pružne, je veľmi otázne. Väčšinou ide totiž len o prázdne frázy,“ tvrdí S. Shahzad. „Napríklad zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Ministerstvo práce už dlho presadzuje teóriu, že by sa malo odohrávať predovšetkým na otvorenom trhu práce. To by však musel byť tento priestor prístupný. Štátna a verejná správa by mala ísť príkladom. Napriek tomu, že sa všetky rezorty i samospráva zaviazali vypracovať časový harmonogram na postupné odstraňovanie bariér, samotné ministerstvo dopravy, ktoré má v gescii stavebný zákon, takýto plán nemá,“ povedala Shahzad s tým, že pravdepodobne ho nemajú ani ostatné rezorty. Tento údaj v správe však zatiaľ chýba.

Ako ďalej uviedla poslankyňa, menia sa aj počty osôb so zdravotným postihnutím v chránených dielňach. „Postupne ich ubúda. Špeciálne pracoviská pre osoby so zdravotným postihnutím sa väčšinou do dvoch rokov od založenia zrušia,“ vyjadrila sa Shahzad, podľa ktorej bola ďalším negatívnym signálom výzva z Operačného programu Ľudské zdroje. „Záujem o nenávratný finančný príspevok na zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov s hendikepom mali len štyria žiadatelia. Finančné prostriedky získali len dvaja, pritom aj oni plánovali od zmluvy odstúpiť kvôli komplikovaným podmienkam. Celkové prostriedky mali byť na základe týchto dvoch žiadostí vyplatené len vo výške 2% z celkovej alokovanej čiastky. 98 % sa zas nevyužilo,“ povedala Silvia Shahzad s tým, že o slabej podpore zamestnávania svedčí aj malý počet osôb so zdravotným postihnutím v rámci aktívnych opatrení trhu práce na samostatne zárobkovú činnosť. „Za posledné dva roky ich bolo len 152. Pri asi 250 000 poberateľoch invalidných dôchodkov je to zanedbateľné číslo,“ uzavrela.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program