Problém s financovaním školských jedální nemôžeme ďalej odkladať. Naše deti si zaslúžia kvalitnejšiu stravu

Poslankyňa NR SR a členka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mária Šofranko (OĽANO) zorganizovala tento týždeň na pôde parlamentu pracovné stretnutie k téme financovania stravovania v školských jedálňach. Súčasná inflácia a zdražovanie v obchodoch na Slovensku totiž spôsobujú, že školské jedálne v praxi nemôžu variť dostatočne kvalitné jedlá pre žiakov a študentov, a dokonca sa môžu ocitnúť v existenčnom ohrození.

Na rokovaní sa okrem poslankyne Šofranko zúčastnili aj zástupca ministerstva školstva Mikuláš Prokop, metodička regionálneho úradu školskej správy Ľubica Krajničáková, Eva Blaho z Občianskeho združenia Skutočne Zdravá Škola, zástupkyňa súkromného školského stravovania Anna Brinkáčová a Mária Tejiščáková z Prvej asociácie školského stravovania (I. AŠKOS). Počas stretnutia zavítali na školský výbor aj jeho predseda Richard Vašečka či ďalší jeho člen Karol Kučera (obaja OĽANO).

„Mojím cieľom je výživná, pestrá a hodnotná strava, ktorú budú poskytovať školské jedálne našim žiakom i pedagógom,“ hovorí poslankyňa NR SR Mária Šofranko, ktorá poukázala na naliehavý problém financovania spočívajúci v neaktualizovaných finančných pásmach.

„Štátne školy si nemôžu len tak vypýtať viac peňazí od rodičov. Pri nakupovaní surovín sa musia zmestiť do finančných pásiem, ktoré určilo ministerstvo školstva. Lenže tieto finančné pásma sa nemenili od roku 2019, čiže dávno pred infláciou. V materskej škole je to od 1,37 eura do 1,54 eura na dieťa za deň, na prvom stupni základných škôl od 1,08 eura do 1,21 eura na dieťa za jeden deň. Rodičia ešte platia príspevok na réžiu jedálne, ktorý sa pohybuje v hodnote niekoľko desiatok centov denne a určuje ho samospráva. Zvyšovať ho pred komunálnymi voľbami je však pochopiteľne veľmi nepopulárne,“ informovala.

Podľa Šofranko mal rezort školstva riešiť tento problém podstatne skôr. „Súčasný stav je neprijateľný, keďže jedálne už dnes porušujú predpisy.Nehovoriac o nekvalitnej strave, ktorú sú kuchárky v podstate nútené variť vzhľadom na obnos finančných prostriedkov majúci k dispozícii. Tento problém nemôžeme ďalej odkladať, musíme ho bezodkladne riešiť, ak chceme zdravý vývin u našich detí,“ povedala poslankyňa.

Koaličná poslankyňa vidí ako nosné riešenie prijatie nových finančných pásiem, ktoré zreálnia súčasnú situáciu. Rokovať o tom mieni v blízkom čase s novým ministrom školstva.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program