Reakcia na nedôstojné urážky podpredsedu NR SR Andreja Hrnčiara

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar sa namiesto riadneho vysvetlenia neštandardného spôsobu schvaľovacieho procesu pri rekonštrukcii svojej Chaty pod Chlebom, ktorá sa nachádza vo štvrtom stupni ochrany prírody v Národnom parku Malá Fatra, znížil len k osobným útokom a urážkam poslancov hnutia OĽANO, ktoré nie sú hodné podpredsedu Národnej rady.

Kľúčovou informáciou celého procesu totiž je, či je k danej rekonštrukcii vyhotovená EIA, teda posúdenie vplyvov na životné prostredie. Odpovede na túto otázku sme sa od pána podpredsedu NR SR Andreja Hrnčiara nedočkali. Jediné jeho vyjadrenie k tejto veci bolo, že “by to trvalo dlho”, čo považujeme za nezodpovednú a absurdnú argumentáciu.

Andrej Hrnčiar teda nevyvrátil ani jedno podstatné tvrdenie predstaviteľov hnutia OĽANO, ktorí svoje tvrdenia podložili dôkazmi v podobe postupov a vyjadrení príslušných úradov a upozornili na fakt, že proces schvaľovania rekonštrukcie Hrnčiarovej chaty nesie v sebe silné črty papalášizmu.

Hnutie OĽANO očakáva, že sa k predmetnej veci vyjadrí aj minister životného prostredia László Sólymos, a nariadi okamžité vykonanie posudzovania vplyvov projektu výstavby Chaty pod Chlebom na životné prostredie. Na každého občana totiž musí platiť rovnaký meter.

Neštandardný spôsob schvaľovania vyplýva aj z vyjadrenia správy Národného parku Malá Fatra k danej veci (http://npmalafatra.sopsr.sk/vyjadrenie-spravy-np-mala-fatra-k-rekonstrukcii-a-pristavbe-chaty-pod-chlebom/) .

Podľa našich informácií zároveň ministerstvo životného prostredia už prijalo ohľadom tohto postupu podnet a rozhodlo sa posudzovať danú stavbu v tzv. “zisťovacom konaní” ohľadom potreby EIA. Vplyv na životné prostredie totiž nemá len samotný pôdorys navrhovanej stavby, ako sa nám snaží podsúvať pán Hrnčiar, ale aj okolie dotknuté jej výstavbou a následnou prevádzkou.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program