REAKCIA na vyhlásenie MS SR o posilnení práva obetí

Včerajšie stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) nás zarazilo. Ak niekto tvrdí, že ministerstvo zapracovalo väčšinu smernice o ochrane obetí, buď nevie presne o čom hovorí, alebo nehorázne klame.

Keby MS SR skutočne implementovalo Smernicu EP a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, tak by Európska komisia by neviedla konanie proti našej krajine. Slovensko sa zaviazalo Smernicu zaviesť do právneho systému do konca novembra minulého roka, ale dodnes sa tak nestalo.

To, čo dnes ministerstvo vydáva za transpozíciu sú minimálne úpravy v trestnom poriadku, ktoré sú navyše aj kontroverzné. Najdôležitejšie požiadavky smernice, t.j. služby pre obete, absolútne nie sú zabezpečené. Tretí sektor cez občianske združenia preto musí suplovať štát, lebo obete trestných činov sa skutočne nemajú na koho iného obrátiť.

Preto sa nazdávame, že MS SR nemá predstavu o tom, ako posilniť práva obetí a uviesť do praxe spomínanú smernicu. Cynicky čaká na skončenie funkčného obdobia, aby sa mohlo vyzuť z tohto problému a spokojne ho predať ďalšiemu ministrovi ako horúci zemiak.

Je nehorázne, ak MS SR a tým aj vládu SR nezaujímajú práva vlastných občanov a za celé svoje funkčné obdobie boli schopní spraviť len drobné kozmetické úpravy na zlepšenie tohto stavu. A systematické zmeny na pomoc obetiam trestných činov zostali zabudnuté v spleti „dôležitejšej“ agendy.

 

Janka Šípošová (OĽaNO)
zakladateľka o.z. Pomoc obetiam násilia

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program