Remišová: Ak by najväčší eurofondový škandál vypukol dnes, opozícia ani média by ho už neodhalili

Najvyšší kontrolný úrad potvrdil pochybenia v rozdeľovaní eurofondov na vedu a výskum, na ktoré od leta upozorňovalo OĽANO a médiá. Veronika Remišová  zároveň zdôraznila,  že vláda robí opatrenia nie preto, aby problémy v eurofondoch odstránila, ale aby sa problémy už nikdy nedali zistiť.

 „Všetky naše zistenia teraz potvrdila kontrola NKÚ. Sú to tak závažné pochybenia, že vyvstáva otázka, ako je možné, že po viac ako desiatich rokoch čerpania eurofondov má Slovensko tak vážne systémové nedostatky,“ uviedla Veronika Remišová, podľa ktorej nejde o ojedinelé zlyhania alebo formálne nedostatky. „Je to zlyhanie celého nastavenia  systému na čerpanie eurofondov,“ doplnila.

Remišová upozornila na najzávažnejšie nedostatky, ktoré pri  kontrole zistil NKÚ. Hodnotitelia projektov nespĺňali základné podmienky. Prekladateľ anglického jazyka hodnotil projekty v oblasti informačno – komunikačných technológií, a následne si rozšíril hodnotenie v oblastiach špecializácie biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné prostredie či udržateľná energetika a energie, bez preukázania znalostí a skúseností v danej oblasti,“ uviedla príklady V. Remišová s tým, že takto nastavený systém hodnotiteľov umožnil jednému hodnotiteľovi bez preukázania odborných skúseností hodnotiť aj šestnásť projektov z viacerých oblastí.

Pri rozdeľovaní eurofondov bol už na prvý pohľad viditeľný konflikt záujmov. „Hodnotiteľom bol aj poradca kancelárie ministra školstva, ktorý zároveň pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti, ktorá bola žiadateľom o eurofondy,“ povedala Remišová a pokračovala: „Ďalší hodnotiteľ bol samotným žiadateľom a podľa záznamu z prideľovania mu bola pridelená na hodnotenie vlastná žiadosť o eurofondový príspevok. Niektorí odborní hodnotitelia boli členovia dozorných rád spoločností, ktoré boli žiadateľmi.“

Pochybenia boli zistené aj pri hodnotiacich kritériách. „Polovica bodovaných hodnotiacich otázok bola postavená na subjektívnom chápaní hodnotiteľov,“ upozornila V. Remišová, podľa ktorej tiež nebolo možné jednoznačne overiť, či žiadatelia mali v minulosti skúsenosti s výskumom a či sú schopní realizovať kvalitné výskumno-vývojové aktivity v rámci projektu.

Takto pred rokom som upozorňovala na podobné zlyhanie v oblasti eurofondov v rezorte pôdohospodárstva, ktorý tiež riadi SNS. Takisto, aj tam prebehla kontrola NKÚ a v riadení eurofondov boli zistené úplne rovnaké pochybenia, ako v rezorte školstva,“ vyjadrila sa Remišová. „Opakovanie tak vážnych chýb nemôže byť náhoda. Neporiadok, ktorý v systéme panuje, vyhovuje iba tým, ktorí sa snažia o zneužívanie eurofondov na korupciu a rozkrádanie. NKÚ preukázal vážne zlyhania vo výzve za 300 miliónov eur a je tak zrejmé, že v mnohých prípadoch ministerstvo vyhadzuje peniaze von oknom. Pani ministerka však stále nepovedala, ako bude túto situáciu riešiť. Vyzývame preto vládu, aby túto situáciu konečne začala riešiť, už dnes je totiž neskoro,“ povedala Remišová a upozornila, že spomínané financie budú chýbať vedcom a výskumníkom.

Remišová takisto dôrazne poukázala na kľúčovú vec v eurofondovej kauze: „Ak by kauza eurofondy vypukla dnes, tak už nezistíme ani konflikt záujmov hodnotiteľov, ani ich neodbornosť, pretože jednoducho pán Pellegrini vo svojom akčnom pláne navrhuje hodnotiteľov nezverejňovať, hoci ešte v máji na konferencii, ktorú naše hnutie organizovalo, toto opatrenie prezentoval ako obrovský krok vpred. Vyzývame preto pána Pellegriniho, ako podpredsedu vlády zodpovedného za koordináciu eurofondov, aby aj na základe výsledkov kontroly NKÚ dodržal svoj prísľub a okamžite znovu zaviedol zverejňovanie mien hodnotiteľov projektov. Hodnotitelia a ich prideľovanie k jednotlivým projektom sú kľúčovým prvkom tohto prehnitého systému.“

Tieňový minister školstva, vedy a výskumu Miroslav Sopko uviedol, že OĽANO dlhodobo upozorňuje na finančnú podvyživenosť školstva. „Zo všetkých štatistík Európskej únie či OECD vyplýva, že do školstva investujeme málo financií,“ povedal Sopko a pokračoval: „Peniaze, ktoré mali ísť do školstva z eurofondov, sme takýmto nehoráznym spôsobom premárnili. Do konca roka budeme musieť vrátiť 32 miliónov eur len kvôli neschopnosti našej vlády. Ďalších 300 miliónov eur je zatiaľ investovaných do pochybných projektov, s ktorými zatiaľ nová ministerka nič neurobila,“ upozornil M. Sopko.

„Viaceré veľké škandály v oblasti eurofondov naša vláda rieši nie tak, aby problémy odstránila, ale robí také opatrenia, aby sa problémy už nikdy nedali zistiť. A to nesmieme dopustiť, pretože ide o peniaze nás všetkých a národný záujem Slovenska,“ uzavrela Remišová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program