Riešenia špičkových odborníkov na dopravu ministerstvo nezaujímajú

Pod záštitou poslanca hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Jána Marosza sa dnes konala odborná konferencia o verejnej osobnej doprave za účasti špičkových odborníkov na cestnú, železničnú a integrovanú dopravu. Výsledkom odbornej konferencie sú riešenia, ktoré môžu výrazne zlepšiť fungovanie verejnej osobnej dopravy na Slovensku.

Ako uviedol poslanec Marosz, blížia sa sviatky, čo bude mať opäť za následok zápchy a nervozitu vodičov. „My prinášame riešenie v oblasti dopravy. Na konferencii sme ponúkli koncept integrovaného dopravného systému. Tento predpokladá, že vznikne silná dopravná autorita, ktorá zjednotí rôznych objednávateľov výkonov verejnej osobnej dopravy,“ povedal Marosz, podľa ktorého napríklad železničnú dopravu objednáva štát, autobusy zasa objednávajú VÚC. „Táto autorita by mala byť zjednotená a mala by pripravovať plán dopravnej obsluhy. Jednoducho povedané, ide o dobre nastavený cestovný poriadok využívajúci prednosti všetkých typov dopravy,“ vyjadril sa Marosz s tým, že v súčasnosti sa cestovné poriadky neustále menia, nenadväzujú na seba a stáva sa, že na jednej trase paralelne premávajú takmer prázdne autobusy a vlaky.

Marosz uviedol, že spolu s kolegami z OĽANO vyzvali vládu, aby predložila stav plnenia sľubu z programového vyhlásenia vlády o tom, že pripraví zriadenie dopravnej autority. „V akom stave to je? Podľa nás momentálne v doprave panuje obyčajný chaos, kde sa vychádza v ústrety rôznym záujmovým skupinám, biznis skupinám, či oligarchom v pozadí. A práve toto klientelistické zvýhodňovanie nie je v prospech dobrej obsluhy občanov. Občan je stále len druhý v poradí,“ vyjadril sa J. Marosz, s tým, že pri vhodnom usporiadaní systému a vytvorení plánu by neboli problémy so šoférmi autobusov, či so zápchami na cestách.

Ján Marosz vyjadril sklamanie nad neúčasťou zástupcov z ministerstva dopravy na konferencii, hoci práve oni tvrdia, že im záleží na dobrých riešeniach. „Je nám ľúto, že hoci sme pozvali ministra dopravy, ani on, ani nikto z ministerstva si nenašiel cestu na túto konferenciu s kvalitnou účasťou špičkových odborníkov,“ dodal Marosz.

Podľa Eduarda Hegera priniesla konferencia kvalitnú diskusiu na tému dopravy. „Odborníci z oblasti dopravy jasne pomenovali prvotné príčiny problémov vo verejnej osobnej doprave, medzi ktoré patrí nedostatočná integrácia či chýbajúce štandardy dopravnej obsluhy,“uviedol Heger, podľa ktorého sa na diskusii potvrdilo, že riešenia existujú. „Problémom sú zle rozdelené kompetencie, ktoré hrajú v neprospech dopravy a tým pádom tlačia ľudí do áut a spôsobujú zápchy. Opäť to smerovalo k efektívnemu využívaniu verejných zdrojov – peňazí, ktoré občania zaplatia do rozpočtu,“ povedal E. Heger a pokračoval: „Možno to bude znieť ako klišé, ale odpoveďou je ochota spolupracovať na jednotlivých stupňoch bez vplyvu záujmových skupín. Riešenia existujú, len všetkým účastníkom procesu musí ísť o spoločné dobro v prospech všetkých účastníkov dopravy,“ vyjadril sa Heger, podľa ktorého nám môže byť silným príkladom a vzorom napríklad Švajčiarsko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program