Rodičom viac peňazí, Slovensku viac detí

Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Anna Verešová a Eduard Heger predstavili ďalšie prorodinné opatrenie, ktorou je novela zákona o dani z príjmov. Navrhujú v nej odstupňovanie daňového bonusu podľa toho, či má pracujúci rodič – daňovník jedno, dve alebo tri a viac detí.

Podľa poslankyne OĽANO Anny Verešovej má v súčasnosti v porovnaní s krajinami V4 už iba Slovensko na každé dieťa rovnaký daňový bonus v sume 21,56 eur mesačne, teda cca 260 eur ročne. „Daňový bonus na deti, teda daňové zvýhodnenie pre pracujúcich rodičov sa na Slovensku v tomto roku zvýšil iba o 1,80 eur oproti rokom 2013-2017,” uviedla Verešová a pokračovala porovnaniami s ostatnými krajinami V4: „V Českej republike je daňový bonus odstupňovaný, a to na prvé dieťa 560 eur ročne, na druhé dieťa cca 720 eur ročne a na tretie dieťa dokonca vo výške 900 eur ročne. V Poľsku sa daňový bonus významne navyšuje pri treťom dieťati 470 eur ročne a pri štvrtom dieťati až skoro 640 eur ročne. Podobne je to v Maďarsku.”

Poslanci OĽANO podľa vzoru krajín V4 navrhujú, aby aj na Slovensku bol daňový bonus „odstupňovaný” podľa počtu detí. „Konkrétne vyjadrené v číslach by to znamenalo, že rodič – daňovník by si mohol uplatniť daňový bonus  21,56 eur mesačne na prvé dieťa,  avšak na druhé dieťa by to bolo už 43 eur mesačne a skoro 65 eur mesačne na tretie dieťa. To znamená, že pri troch deťoch by si rodič mohol znížiť daň z príjmov o skoro 130 eur mesačne,” vyjadrila sa A. Verešová s tým, že v porovnaní so súčasným stavom to predstavuje dvakrát viac.

Podľa Verešovej z prognózy populačného vývoja Slovenskej republiky vyplýva, že plodnosť okolo roku 2020 bude stále iba 1,47 dieťaťa na ženu a starnutie obyvateľstva je nezvratné. „Slovensko vraj čakajú najlepšie časy. Ale kto ich bude žiť, ak nebudeme mať deti, budúcnosť? V časoch, kedy má Slovensko jeden z najnižších populačných rastov v Európe, má vláda povinnosť vytvoriť také nástroje, ktoré pomôžu mladým rodinám v rozhodovaní o prijatí ďalšieho dieťaťa do rodiny,” dodala Anna Verešová.

Tieňový minister financií a hospodárstva a poslanec za OĽANO Eduard Heger uviedol, že opatrenie navrhuje OĽANO v čase, keď vláda deklaruje lepší výber daní a nadpriemerný hospodársky rast. „Vzhľadom na pozitívny ekonomický vývoj a rastúce príjmy štátneho rozpočtu je nevyhnutné investovať do podpory rodiny a podeliť sa o tieto pozitívne výsledky hospodárstva s tými, ktorí ich produkujú. Je nutné si uvedomiť, že rodičia vychovávajú deti nielen pre seba, ale pre spoločnosť, ktorú v budúcnosti odmenia vo forme odvádzania daní a odvodov,” vyjadril sa Heger a pokračoval: „Tento návrh sa dotýka príjmov vyšších územných celkov a miest a obcí, ktorým každoročne príjmy rastú. Zároveň otvára diskusiu o daňových nástrojoch samosprávy.”

Podľa Hegera má práve teraz štát prichádzať s daňovými a odvodovými úľavami, z ktorých budú mať úžitok zamestnaní rodičia, teda rodiny s deťmi a takýmto spôsobom im podať pomocnú ruku pri výchove detí. „Dnes vidíme, že ľudia by chceli mať v priemere o 1 dieťa viac, ako majú a to len preto, lebo si to nemôžu dovoliť. Vytváranie spoločenskej klímy priaznivo naklonenej pre zakladanie rodín a rodenie detí je preto potrebné. Štát musí hrať v tomto procese rozhodujúcu úlohu, nakoľko má v rukách legislatívne, sociálno-ekonomické a pracovno-právne nástroje. Len premyslenou kombináciou týchto nástrojov možno prispieť k vytvoreniu spoločenskej klímy, ktorá zvýši prestíž rodiny a detí v spoločnosti, čo je nevyhnutný predpoklad pre dlhodobejšie a zásadnejšie zvýšenie pôrodnosti,” dodal Eduard Heger.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program