Rozhodnutie Ústavného súdu – strata mandátu I. Matoviča

Igor Matovič dnes na tlačovom brífingu uviedol: “Všetci dnes poznáte rozhodnutie ll. senátu Ústavného súdu – senátu Ladislava Orosza, ktorý rozhodol, že som porušil ústavný zákon o konflikte záujmov, musím zaplatiť pokutu vo výške šesť mesačných platov a následne mi hrozí strata mandátu. Pravda je však iná. Rozhodnutiu senátu sudcu Orosza predchádzalo totiž škandalózne uznesenie pléna ÚS, ktoré jeho senátu zakázalo mať vlastný názor.”

“Stručné zhrnutie. Dlhé roky parlament ignoroval, že mnohí poslanci aktívne prevádzkovali svoje živnosti, alebo boli aktívnymi konateľmi firiem. Nikomu to nevadilo, kým si niekto nevšimol, že som pár dní v roku 2012 mal formálne aktívnu živnosť, t.j. nemal som žiadne tržby. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR, v ktorom má koalícia väčšinu, mi udelil pokutu šesť platov. Odvolal som sa na ÚS. Moje odvolanie dostal na rozhodnutie senát sudcu Ladislava Orosza,” povedal Matovič.

Následne vystúpil právny zástupca Igora Matoviča, JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, ktorý ozrejmil, že “Senát povedal, že z citovaných legálnych definícií možno preto a contrario vyvodiť, že podnikateľ, resp. živnostník, ktorý nevykonáva sústavnú činnosť na účely dosiahnutia zisku, nepodniká, a preto ani nemôže porušiť zákaz vyjadrený v druhej vete čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Senát tak povedal to, čo povedal skôr Najvyšší súd.”

Senát sudcu Orosza v ďalšom zdôvodnení konštatoval, že „Pri rešpektovaní legálnej definície podnikania však zároveň platí, že nepozastavenie živnostenského oprávnenia automaticky neznamená, že živnostník v určitom období podniká a že teda neexistuje žiaden relevantný dôvod na to, aby ústavný súd v konaní podľa čl. 10 ods. 2 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výklade slovného spojenia „Verejný funkcionár nesmie podnikať“ nevychádzal z legálnej definície pojmu podnikanie,” doplnil Miroslav Kadúc.

Mimo iného rozhodnutie pléna obsahuje konštatovanie, že „Podľa názoru II. senátu ústavného súdu musí totiž výbor pre nezlučiteľnosť funkcií pred vyslovením porušenia zákazu ustanoveného v druhej vete čl. 5 ods. 2 ústavného zákona zistiť, že verejný funkcionár v rozhodnom období v rámci svojho živnostenského oprávnenia aktívne vykonával činnosť na účely dosiahnutia zisku,“ uzavrel Kadúc.

“Z uvedeného vyplýva, že nám ll. senát ÚS dal za pravdu, čo ma samozrejme teší. Nasledovala však žiadosť tohto senátu voči celému plénu ÚS o tzv. zjednocujúce právne stanovisko. To plénum neprijalo a úplne škandalózne rozhodlo, že ll. senát nemôže mať svoj názor, ale musí si v mojom prípade osvojiť názor iného senátu,” povedal Matovič.

Považujem to za čisto politické rozhodnutie, ktorého cieľom je jediné – dostať ma na politickú objednávku z parlamentu, lebo sa mocným nepáči zrkadlo, ktoré im nastavujem. Ústavný súd dnes plne ovládajú nominanti Smeru a bohužiaľ v zlomovej situácii nedokázali rozhodnúť v prospech demokracie,” pokračoval líder hnutia OĽANO-NOVA.

“Na základe takto pofidérneho rozhodnutia som vraj vážne ohrozil verejný záujem, ale dodnes nechápem čím. Nemal som žiadne tržby a aj senát ÚS mi dal za pravdu, že žiaden zákon mi neprikazoval moju živnosť pozastaviť. Na druhej strane minister Kaliňák, ktorý potajmo obchodoval s Bašternákom v čase, kedy ho vyšetroval kriminálny úrad FS, ohrozením verejného záujmu nie je. Vraj, podľa rozhodnutia toho istého výboru NR SR, v ktorom má koalícia väčšinu,” doplnil Igor Matovič.

“Celý tento prípad je rovnako absurdný, ako keď by žena išla po ulici a policajt by jej dal pokutu, že prekročila rýchlosť v aute, len preto, že má pri sebe vodičák. Pôjde na súd a sudca rozhodne, že policajt má pravdu. Potom pôjde po ulici muž a ten istý policajt mu dá pokutu za rýchlosť, hoci autom rovnako nešiel, len má vodičák. Obráti sa na súd a normálny sudca rozhodne, že policajtovi šibe. Obaja sudcovia pôjdu za šéfom a ten rozhodne, že v takýchto situáciach má policajt vždy pravdu. Absurdné,” ukončil Matovič.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program