Siroty potrebujú pomoc štátu

Na aktuálnej schôdzi NR SR sa má dnes schvaľovať valorizácia dôchodkov i s pozmeňujúcim návrhom poslanca Ľubomíra Vážneho k návrhu zákona, ktorý pre jednotlivé skupiny dôchodkov upravuje ich presné sumy na rok 2017. Siroty by si mali prilepšiť o 2,60 eur. Podľa poslankýň za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Eriky Jurinovej a Sone Gaborčákovej ide o veľmi nízku sumu, vzhľadom na to, že práve sirotám sa valorizoval dôchodok za posledných 10 rokov obzvlášť skúpo.

“Ak má zosnulý rodič viac detí, pozostalá rodina sa často dostáva do veľmi nepriaznivej sociálnej situácie. Štát po vyplatení dôchodkových dávok dáva od nich akoby ruky preč a len vyčkáva, kedy sa preklopia do stavu, kedy budú poberateľmi sociálnych dávok. Žiadnu  inú pomoc, aby sa do stavu núdze nedostali, im štát neposkytuje” tvrdí S. Gaborčáková. “Štát má prejaviť svoju starostlivosť o siroty hľadaním spôsobov ako ich držať na podobnej úrovni, ako žili pred úmrtím rodiča,” dopĺňa E. Jurinová.

Ďaším problémom pre Soňu Gaborčákovú je “ak po zomrelom rodičovi nie je možné získať sirotský dôchodok, lebo naň sirote nevznikol nárok. Štát to dnes rieši formou tzv. náhradného výživného, ktorý sa sirote vyplatí v smiešnej výške 27,13€. Výšku tejto sumy sme už v minulosti navrhovali zvýšiť.”

Systémovým riešením by podľa poslankýň bolo navrhnutie napr. minimálnej sumy, ktorú musí dostať každá sirota, ktorá je však postavená na reálnych potrebách dieťaťa, či rodiny.

“Ďalej by polosirotám a ich rodičom pomohla zmena v nastavení iných typov pomoci napríklad vyplácania štipendií, ktorá by u sirôt nebrala do úvahy striktne príjem vdovy alebo vdovca, ktorý dieťa vyživuje. Mnohokrát pozostalým partnerom neostáva nič iné, iba pracovať do úmoru a ak prekročia príjem – hoci o 2 eurá – pre výpočet štipendií, sirota ho nedostane,” uzatvára Gaborčáková.

Erika Jurinová vzhľadom k stanoveniu valorizácie sirotského dôchodku navrhla valorizovať sirotský dôchodok o rovnakú sumu ako vdovský či vdovecký dôchodok. „Vyspelosť štátu sa hodnotí práve podľa ochrany tých najzraniteľnejších, čo siroty rozhodne sú. Je to nateraz minimum, ktoré vieme pre tieto deti urobiť. Dôležité je však v tejto snahe pokračovať vytvorením pravidiel, ktoré tieto deti štát dostatočne ochráni a nebude vylučovať, kvôli ich statusu, napríklad I navýšením sumy minimálneho výživného, ktoré je stanovené veľmi nízko. Už minule sme navrhovali jeho navýšenie a aj keď nejde o žiadnu politickú agendu, koalícia neprejavila snahu reagovať.“

Jurinová zdôrazňuje, že deti je potrebné chrániť a siroty obzvlášť. “Ak zoberieme do úvahy všetky výdavky pri stanovení potrieb vyživovacej povinnosti o dieťa, tak musíme sumu valorizácie, ktorá bola pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Vážneho, upraviť,“ uzavrela E. Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program