Škripek a Pollák vyzývajú zamestnať Rómov v automobilkách

Štrasburg, 7. apríla 2017 – Pri príležitosti medzinárodného dňa Rómov (8.4.) sa Európsky parlament zaoberal okrem iného aj rómskou problematikou. Poslanci diskutovali o tejto najpočetnejšej menšine, ktorá nie je homogénna a má svoje špecifické problémy. K téme sa vyjadril aj slovenský europoslanec Branislav Škripek a Peter Pollák, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity.
Obaja sa zhodli na tom, že eurofondy môžu pomôcť vytvoriť také podmienky pre Rómov, aby sa dostali z chudoby. Branislav Škripek povedal: „Hlavný zmysel poskytnutia financií z EÚ je pomôcť tam, kde je to potrebné. Rómovia ešte dnes v 21. storočí žijú v enklávach bez vody, elektriny či komunikácií. Eurofondy by im pomohli naštartovať zmeny.” Peter Pollák však kritizuje, že sa častokrát eurofondy míňajú účinku a sú prípady, kedy dokonca podporujú segregáciu. „Napríklad z európskych dotácií určených na zmeny v rómskych osadách sa postavili zberné dvory, či kompostoviská, kde sa zamestná 12 Rómov. Alebo ďalší príklad z obce Ostrovany. Postavilo sa tam komunitné centrum, z ktorého obec o pár mesiacov zriadilo školu priamo v rómskej osade, čo jednoznačne posilňuje segregáciu miestnych rómskych deti,” opisuje konkrétne prípady P. Pollák a považuje ich za premrhnané príležitosti.
Kľúčovým aspektom k tomu, aby obyvatelia segregovaných osád mohli zmeniť svoje chudobné podmienky, je vzdelávanie. Pokračuje Peter Pollák: „deti zo sociálne znevýhodnených rodín by mali absolvovať povinne predškolskú dochádzku, kde sa naučia to, čo ich nedokázali naučiť rodičia v osadách. S poslancami OĽaNO-NOVA sme vypracovali legislatívny návrh, ktorý by mal ísť na rokovanie NR SR v najbližších dňoch.”
Branislav Škripek upriamuje pozornosť aj na dospelých obyvateľov. „Automobilový priemysel zápasí s nedostatkom pracovníkov. Prečo vláda eurofondy nepoužije na vzdelávanie a rekvalifikáciu Rómov? Ak by sa im ponúkla táto možnosť, určite by ju využili a nemuseli by sme na Slovensko dovážať lacnú pracovnú silu z východných krajín,” navrhuje Branislav Škripek.

Mýtus: Rómom sa nechce pracovať
V spoločnosti často rezonuje tvrdenie, že Rómom sa nechce pracovať. Peter Pollák ho považuje za mýtus a vysvetľuje: „Som presvedčený o tom, že v rómskych osadách na Slovensku máme množstvo ľudí, ktorí pracovať chcú. Namiesto toho, aby vláda vytvorila podmienky na zamestnanie sa Rómov, tak sa iba sťažuje, že sú nezamestnateľní. Nikto však nepríde do rómskej osady a neponúkne prácu len tak. Jedna vec je doslova pohoršujúca: Na jednej strane máme obrovský dopyt po pracovnej sile, pričom vláda nenašla jedinú cestu, aby tú prácu ponúkla slovenským občanom z rómskych osád, a na druhej strane na Slovensku v poslednom období zamestnávame tisíce Srbov a Rumunov. Ak by sa však Rómovia rekvalifikovali na prácu v automobilkách, vyriešilo by to nielen otázku ich zlého sociálneho postavenia, ale znížilo by to aj dlhodobú nezamestnanosť. A tak by sa vyriešilo viacero problémov, ktoré sa nakopili za dlhé roky neriešenia tejto témy. Namiesto toho, aby vláda využila príležitosť, ktorá sa nemusí opakovať – teda obrovský dopyt po zamestnancoch – tak sa iba bezmocne sťažuje na Rómov z osád a prizerá sa, ako sa voľné pracovné miesta obsadzujú nezamestnanými z východných krajín.“

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program