Škripek: EÚ zabúda na rešpekt voči Bohu

Brusel, 4. 10. 2016 – Včera sa v Európskom parlamente hlasovalo o prijatí kontroverznej správy o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva vo výbore LIBE (Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci). Hlavným oponentom návrhu bol Branislav Škripek, ktorý podal viac ako 40 pozmeňovacích návrhov. Majoritné prijatie tejto správy v pôvodnom znení však opäť ukázalo, že EÚ sa nechce hlásiť ku svojim židovsko-kresťanským koreňom.

Cieľom správy je vytvoriť pre členské krajiny porovnávací prehľad v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv. Predkladatelia návrhu považujú za nevyhnutné schváliť rámec, ktorý umožní riešiť nielen porušovania konkrétnych právnych predpisov EÚ, ale aj prípady vážneho ohrozenia demokracie. Branislav Škripek však oponuje: „Štáty EÚ nepotrebujú nejaký ďalší rámec a ani monitorovanie dodržiavania demokracie. Už dnes existuje množstvo mechanizmov, ktoré sa dajú využívať.” Správa podľa Škripeka však porušuje jeden zo základných príncípov, keď sa snaží zobrať kompetencie členským štátom. „Našimi pozmeňovacími návrhmi za frakciu ECR sme sa snažili zamedziť porušovaniu princípu subsidiarity. Preto túto správu považujem za neakceptovateľnú pre európske spoločenstvo suverénnych štátov.” povedal Škripek. Spravodajkyňa správy in´t Veld tiež navrhuje, aby sa z Charty základných práv zrušil článok 51, ktorý tento princíp podporuje. Oponenti tejto správy poukazujú tiež na to, že podobný návrh odporuje vôbec zakladajúcim zmluvám. „Takýto prístup jasne ukazuje, že ako kresťania jednoducho musíme plávať proti prúdu,” poznamenal Škripek.

„Som presvedčený, že dnes EÚ čelí väčším problémom, než aké sa snaží riešiť pani Sophia in´t Veld. Predsa, ak sa krajiny rozhodnúť vstúpiť do EÚ, tak sa zaväzujú uplatňovať demokraciu a jej princípy. Do Únie sme vstupovali s tým, že ideme spolupracovať a nie, že sa budeme navzájom špehovať a trestať,” vyjadril sa Branislav Škripek. Kontrola a trestanie dodržiavania demokracie je podľa neho oxymoron. Za problém považuje práve to,  že sa do základných zmlúv nedostal odkaz na židovsko-kresťanské korene. „Dnes sme svedkami toho, že EÚ zabúda na rešpekt voči Bohu. A je tu snaha o nastolenie nových gender práv, ktoré sú často v rozpore s našimi tradíciami a myslením, ako aj prírodou. Tieto nové práva sa snažia niektorí zakomponovať do oficiálnych dokumentov. A ak ich členské štáty nebudú akceptovať, budú mať problém. Toto je celý zmysel správy, aby najprv nastavila monitorovanie a potom je už len krôčik k nastoleniu  sankcií voči štátom,” uzatvára na koniec Branislav Škripek.

Návrh správy po odhlasovaní vo výbore LIBE putuje na plenárne zasadnutie EP a o správe budú hlasovať všetci europoslanci pravdepodobne ešte do konca roka.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program