Slovenská migrácia a jej odraz v kontexte štátnej politiky Slovenskej republiky

Pod záštitou predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné  menšiny Anny Verešovej sa pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov na pôde Výboru dňa 4. júla uskutočnil 9. okrúhly stôl venovaný slovenskému zahraničiu pod názvom

„SLOVENSKÁ MIGRÁCIA  A JEJ ODRAZ V KONTEXTE ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“

“Vážim si a ďakujem všetkým Slovákom, ktorí vo svete nezabúdajú na svoje korene, pôvod, reč, kultúru a dbajú o zachovávanie národného povedomia a  kultúrnej  identity” povedala na záver svojho príhovoru Anna Verešová.

Hlavný referát k niektorým otázkam súčasného stavu koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu v Slovákom žijúcim v zahraničí predniesol Claude Baláž, predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, v ďalšom programe vystúpil generálny riaditeľ sekcie ministra zahraničných vecí  a európskych záležitostí SR Michal Kottman, podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti  Martin Klus a ďalší rečníci.

Na záver podujatia účastníci schválili odporúčania pre Národnú radu a vládu SR.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program