Slovensko dostalo od Európskej komisie 9 červených kariet

“Vládna koalícia by mala na konci svojej vlády odovzdať po úrodných rokoch naštartované Slovensko a rozbehnuté investície. V kľúčových oblastiach mali byť zavedené zmeny, aby naša krajina prosperovala a dobiehali sme vyspelé západné krajiny. Avšak nič zásadné v týchto veciach za 12 rokov neurobila.

Európska komisia tak hodnotí záver gazdovania vlády rovnako ako sme jej šafárenie zhodnotili my. Už pred rokom som hovoril, že táto vláda nevyužila priaznivé ekonomické časy a ani  nás nepripravila na budúcnosť. Dnes vidíme, že práve toto zhodnotenie je naratívom, obrazne povedané, je červenou niťou Správy o Slovensku 2020, ktorým Zastúpenie Európskej komisie hodnotí gazdovanie tejto vlády.

Keď si pozrieme toto pravidelné zhodnotenie Slovenska v jeho kľúčových ukazovateľoch, tak zo 14 hodnotených oblastí dostalo Slovensko 4 žlté karty a 9 červených. Znamená to, že zo 14 hodnotených oblastí je Slovensko v 9 oblastiach na chvoste v porovnaní s krajinami EÚ.

Správa ukazuje, že vláda zlyhala v kľúčových oblastiach, ako sú výsledky v školstve, zdravotníctvo, alebo zdravie verejných financií a ich dlhodobá udržateľnosť, ktorá je nezodpovednými krokmi tejto vlády ohrozená. Po 4 rokoch šafárenia tejto vlády niet pochýb, že za tieto výsledky je zodpovedná len vláda. Mala dostatočné zdroje aj čas na to, aby Slovensko posunula dopredu, ale namiesto toho, dobré časy prejedla a do jej posledných dní ju sprevádzajú korupčné kauzy.

Štátny rozpočet naďalej, aj posledný rok tejto vlády, prichádza o miliardy eur kvôli veľmi zlému výberu DPH. Medzera na výbere tejto dane je podľa správy 23%, pričom priemer EÚ je 10,9%. Vo výbere DPH teda patríme medzi najhoršie krajiny EÚ. Umiestnili sme sa až na 24 mieste. Aj tu sú stovky miliónov eur, ktoré by mohli byť použité na školstvo, alebo ako investície do vedy a výskumu. Práve to sú kľúčové oblastí pre budúcnosť Slovenska, ale ako ukazuje aj správa komisie, vláda do nich investuje takmer najhoršie spomedzi všetkých krajín EÚ. Investície do výskumu sú ale práve tie peniaze, ktoré z jedného investovaného eura môžu priniesť aj päťnásobné a väčšie zhodnotenie. Z toho vidieť, že vláda nemyslí na budúcnosť. Neinvestovala, neodkladala, len šafárila a budovala systém „našich ľudí“.

Najväčším zlyhaním vlády je však boj proti korupcii a vnímaná nezávislosť súdnictva. Z hodnotenia vidíme, že vládne sľuby o naštartovaní boja proti korupcii boli len plané reči. Slovensko vo vnímanej nezávislosti súdnictva zostáva medzi najhoršími krajinami EÚ na 27 mieste.  Komisia si všimla aj veľmi nízky počet stíhaní, pričom ale tiež sama konštatuje, že sa vyplavili na svetlo nové zistenia, ktoré poukazujú na korupciu na tých najvyšších miestach.

Vláda v hodnotení komisie teda prepadla. Kľúčové úlohy nezvládla ani napriek tomu, že peňazí na posun Slovenska vpred mala viac ako vo svojich prognózach plánovala vybrať. Je načase túto vládu vymeniť a začať hospodáriť a spravovať krajinu zodpovedne. Čo rozhodne táto vláda nepredstavuje, hoci to o sebe tvrdí v sloganoch, ale jej výsledky hovoria za ňu jasnou rečou. Dobré časy nevyužila a na budúcnosť nás nepripravila. Poďme to 29.2. zmeniť.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program