Slovensko musí zaviesť nové pravidlá pre čerpanie eurofondov. OĽANO prináša riešenia

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) prichádza s riešeniami na zlepšenie čerpania eurofondov. Predloží ich na najbližšej schôdzi NR SR.

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽANO Veroniky Remišovej v súčasnosti existujú najmä tri problematické oblasti eurofondov. „Prvým problémom sú nekvalitne pripravené a zle realizované projekty, či už na strane štátu alebo žiadateľov. Alebo projekty a výzvy, kde sa vyskytol klientelizmus alebo korupcia. Tieto projekty nám kvôli chybám únia nepreplatí, budeme ich musieť zaplatiť my z našich daní,“ uviedla Remišová, ktorá za ďalší problém pokladá nedostatočnú zmysluplnosť projektov. „Často sa financujú zbytočné projekty, na mnohé z nich sme upozorňovali už v štádiu výzvy. Napríklad Národná teleprezentačná infraštruktúra, financovanie súkromných penziónov na úkor konkurencie a podobne. Často je to spôsobené tým, že peniaze sa čerpajú neskoro,“ vyjadrila sa poslankyňa a pokračovala: „Posledným problémom je veľká byrokracia, hoci v zahraničí vidíme, že eurofondy sa dajú riadiť oveľa jednoduchšie podľa tých istých európskych pravidiel. Jeden z manuálov mal spolu 784 strán, a to len na to, aby žiadatelia mohli opraviť školu, škôlku a malé námestie. Byrokracia odrádza najmä malých žiadateľov, obce alebo malé a stredné podniky a je podhubím pre korupciu.“

Podľa Veroniky Remišovej vládna koalícia nevie tieto problémy riešiť, preto OĽANO prichádza s vlastnými návrhmi. „Nevyhnutné je zavedenie kritérií na odborných hodnotiteľov, ako vzdelanie, odborná prax a podobne. Hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku musia vykonávať ľudia, ktorí danej problematike rozumejú,“ povedala Remišová a pokračovala: „Finančný príspevok z eurofondov pre konkrétneho žiadateľa nebude môcť podľa už odskúšaného modelu z Estónska prekročiť sumu 30 percent priemernej ročnej tržby vypočítanej z ročných tržieb žiadateľa za obdobie posledných troch rokov pred podaním žiadosti.“

Ako ďalej uviedla Remišová, dôležitou reformou má byť zahrnutie hodnotiteľov medzi zainteresované osoby. Ak sa totiž osoba, ktorá je v určitom vzťahu alebo má väzby na žiadateľa alebo prijímateľa, prihlási a následne je vybraná ako hodnotiteľ, len ťažko možno hovoriť o jej nezaujatosti a nestrannosti,“ tvrdí Remišová, podľa ktorej by sa mali poskytovať eurofondy v oblasti výskumu a vývoja len tým subjektom, ktoré sa výskumu a vývoju preukázateľne venujú. Taktiež by eurofondy mali byť poskytnuté len do výšky preukázateľných investícií týchto subjektov v tejto oblasti.

OĽANO tiež navrhuje posudzovanie veľkých projektov pri eurofondoch na základe princípu hodnoty za peniaze, či zverejňovanie výsledkov hodnotenia schválených aj neschválených žiadostí o poskytnutie eurofondov odbornými hodnotiteľmi spolu s odôvodnením, pričom mená hodnotiteľov a ďalšie údaje o schválenej/neschválenej žiadosti sa budú zverejňovať priebežne do tridsiatich pracovných dní od vydania rozhodnutia o žiadosti a ku každej žiadosti zvlášť.

„Eurofondy môžu byť obrovským impulzom na rozvoj našej krajiny, ak sa využívajú dobre a transparentne. Väčšina verejných investícii v našej krajine za posledné roky bola financovaná práve z eurofondov. Vidíme, že koalícia nevie riešiť problémy. My chceme problémy riešiť, hoci sme ich nespôsobili,“ vyjadrila sa Remišová a dodala: „Bolo by obrovskou škodou, keby kvôli zopár gaunerom ťažko pracujúci roľníci nedostali dotácie. Pani ministerka Matečná by za spôsobené problémy a kvôli kšeftom s pôdou počas jej pôsobenia na čele pozemkového fondu mala odstúpiť. Rovnako za škandál pri priamych platbách už vo vedení Pôdohospodárskej platobnej agentúry dávno nemal byť jej generálny riaditeľ pán Kožuch. Robia nám hanbu v zahraničí, teraz sa rokuje o rozdelení peňazí a ak dostaneme menej na rozvoj regiónov, bude to chyba tejto koalície, korupcie a škandálov, ktoré ju sprevádzajú.“

Tieňový minister financií a hospodárstva Eduard Heger zdôraznil, že na eurofondy sa zbierajú všetci daňoví poplatníci. „Primárne sú to ľudia z najsilnejších krajín Európskej únie. To, ako s nimi naložíme, rozhodne o tom, či tie rozvinutejšie krajiny dobehneme, alebo nie. Problémy, ktoré uviedla Veronika Remišová naznačujú, že s nimi nehospodárime dobre,“ uviedol Heger, podľa ktorého sme boli v čerpaní eurofondov nepoctiví, pretože sme do roku 2013 nevyčerpali maximálnu možnú sumu. „Európska únia nám dala možnosť čerpať eurofondy ešte ďalšie tri roky. V roku 2015 sme čerpali najviac, čo už bolo dva roky potom, ako sme mali celú sumu vyčerpať. Tento rok bol výrazný šok do ekonomiky, ktorý nabúral daňové prognózy. Preto aj prognózy na roky 2016 a 2017 boli precenené a v konečnom dôsledku sme vybrali menej,“ hovorí Heger, podľa ktorého išlo o výrazný impulz kvôli eurofondom. „Nečerpali sme poriadne a potom sme na poslednú chvíľu museli vyčerpať veľké množstvo eurofondov. A práve preto sa čerpalo mnohokrát na nezmyselné projekty,“ vyjadril sa.

Eduard Heger zároveň upozornil, že v novom programovom období čerpáme ešte pomalšie. „Čerpanie eurofondov je ešte slabšie, ako v predchádzajúcom programovom období. Nielen, že sme sa nepoučili, robíme ešte väčšie chyby. Opäť budeme musieť na konci programového obdobia vyčerpať veľký objem financií, opäť to bude spôsobovať šok do ekonomiky a opäť sa budú peniaze čerpať na nezmyselné projekty,“ uzavrel Heger.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program