Slovensko nepotrebuje nové ministerstvo cestovného ruchu a športu

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) nevidí dôvod na zbytočné nalievanie verejných financií do vzniku nového ministerstva a „teplých flekov“, ktoré nebude mať v konečnom dôsledku žiadny efekt. Vláda by sa mala radšej zamerať na podporu podnikania v cestovnom ruchu a fungujúce prepojenie rezortu školstva so športom, tvrdí tieňový minister školstva za OĽANO Miroslav Sopko.

OĽANO považuje cestovný ruch za dôležitú oblasť slovenskej ekonomiky. Zdroj príjmov z cestovného ruchu do štátnej pokladnice je nezanedbateľnou súčasťou rozpočtu, preto si cestovný ruch na Slovensku určite zaslúži napredovanie.

Ako tvrdí poslanec za OĽANO a tieňový minister školstva Miroslav Sopko, v súčasnosti sa už však na rozvoji cestovného ruchu podieľajú viaceré ministerstvá, či už ide o ministerstvo školstva, kultúry, životného prostredia a ďalšie. Takúto spoluprácu ministerstiev pri podpore cestovného ruchu považuje OĽANO za postačujúcu. Preto nevidí dôvod na ďalšie nalievanie štátnych prostriedkov do vytvárania nového ministerstva a s tým spojených ďalších teplých miest pre nových funkcionárov. „Rozvoju cestovného ruchu môže pomôcť len dôsledná a koncepčná podpora podnikania v tejto oblasti. Určite tomu nepomôže umelé vytváranie drahých stoličiek pre straníckych nominantov. V konečnom dôsledku to bude viesť len k prehlbovaniu byrokracie bez konečného viditeľného efektu, ktorý by pocítili najmä bežní ľudia, teda turisti,“ upozorňuje Sopko.

Čo sa týka oblasti športu, svoje zastúpenie má dlhodobo ukotvené na ministerstve školstva. M. Sopko tvrdí, že ak chceme z detí vychovať kvalitných športovcov a budúcich reprezentantov Slovenska, so športom musí byť úzko späté práve školstvo, ako je tomu teraz. Nová armáda úradníkov nedokáže zabezpečiť fungujúcu športovú infraštruktúru. Špičkových reprezentantov nevychováme, ak nebudú mať kde svoj talent a schopnosti rozvíjať. Práve naopak, len užšie a fungujúce prepojenie rezortu školstva a vzdelávania so športom môže zabezpečiť adekvátne podmienky pre rozvoj mládeže,“ uzatvára Miroslav Sopko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program