Soňa Gaborčáková: Členská krajina Európskej únie, akou je Slovensko, nemôže mať problém poradiť si s chudobou

Dnes vrcholí návšteva Slovenska v rámci turné Európskej siete pre zavedenie minimálneho základného príjmu (EMIN). Ide o sieť organizovanú Európskou sieťou proti chudobe so zastúpením v 32 krajinách Európy. Poslankyňa za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Soňa Gaborčáková pri tejto príležitosti zorganizovala v Národnej rade SR diskusiu na tému chudoby so zástupcami Európskej siete proti chudobe.

„Slovensku sa darí. To však neznamená, že sa darí všetkým jeho obyvateľom,“ uviedla tieňová ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková a pokračovala: „Medzi nami žije 650-tisíc ľudí, ktorí sú ohrození chudobou. Až 63-tisíc nezaopatrených detí sa nachádza v hmotnej núdzi. 52-tisíc detí je odkázaných na poberanie dotácie na stravu.“

Gaborčáková upozornila, že tieto problémy sa dejú v SR ako krajine, ktorá je členom Európskej únie. „Nehovoríme o krajine, ktorá existuje niekde na periférii, ale o krajine, ktorá je členom OECD, teda klubu najrozvinutejších krajín sveta,“ povedala poslankyňa za OĽANO, podľa ktorej sa o chudobe šíria rôzne mýty.

„Najčastejšou príčinou chudoby sú nízke mzdy a malé dôchodky. Preto je dôležité si definovať skupiny obyvateľstva, ktoré sú chudobou ohrozené,“ tvrdí Gaborčáková s tým, že ide najmä o viacdetné rodiny, ktorých rodičia pracujú, seniorov s minimálnymi dôchodkami a ťažko zdravotne postihnuté osoby. „Sme presvedčení, že členská krajina EÚ, akou je Slovensko, nemôže mať problém poradiť si s týmto problémom. Aj tento projekt Slovenskej siete proti chudobe a Európskej siete proti chudobe má za cieľ spájať sa a spolupracovať,“ povedala S. Gaborčáková a pokračovala:„Sme totiž v zjednotenej Európe a ide nám predsa o to, aby sa mali všetci jej obyvatelia dobre.“

Podľa Gaborčákovej má projekt EMIN slúžiť na to, aby si zainteresované osoby odovzdávali skúsenosti, hľadali efektívne riešenia a nastavili adresnú pomoc. „Medzinárodná spolupráca nám pomáha v tom, aby sme sa inšpirovali u našich partnerov a zavádzali do praxe také riešenia, ktoré pomôžu odstraňovať chudobu ľudí,“ uzavrela Soňa Gaborčáková.

„My, členovia EMIN, sme presvedčení, že chudoba nie je nevyhnutná. Jedným z politických rozhodnutí, ktoré je treba učiniť, je garantovať dostatočný príjem pre všetkých občanov EÚ, ktorí to potrebujú a na tak dlho, ako to potrebujú, umožňujúci dôstojný život a plnú spoločenskú participáciu,“ uviedla bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu Anne Van Lancker, ktorá dnes pôsobí ako koordinátorka pre politiku EMIN.

„V európe 21. Storočia je neuveriteľné, že každý štvrtý Európan zažíva chudobu. Narástla nezamestnanosť, zhoršil sa prístup k dôstojnej práci, k službám a sociálnej ochrane, nezdvíha sa ani sociálny štandard EÚ. Ľudí treba dať do jadra stratégie pre Európu. Nie v zmysle, že sa majú sami dostať von z chudoby, ktorú nespôsobili! Chce to sústrediť sa na cieľ znížiť chudobu do roku 2020 a nevzdať to,“ uzavrela predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe Anna Galovičová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program