Sopko: Namiesto konkrétnych opatrení ministerstvo školstva zbytočne mrhá peniazmi

Tieňový minister školstva za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Miroslav Sopko víta závery Medzinárodného menového fondu po konzultáciách so Slovenskou republikou, ktorý odporúča posilniť mandát analytikov v Implementačnej jednotke pri Úrade vlády SR. Podľa poslanca je zároveň potrebné čo najrýchlejšie realizovať konkrétne opatrenia najmä v rezorte školstva.

„Ak to Slovensko myslí s reformnými krokmi vážne, musí existovať koordinácia ministerstiev, ktoré budú rozumne narábať s peniazmi občanov i zdrojmi Európskej únie. Ak sa teda príjmu opatrenia ako a kde šetriť, tak sa tieto kroky musia plniť a jednotliví ministri sa musia prestať hrať len na svojom piesočku,“ uviedol M. Sopko.

„Potrebujeme čo najrýchlejšie realizovať konkrétne opatrenia Implementačnej jednotky najmä v rezorte školstva. Tento rezort sa neslávne preslávil chaotickým mrhaním peňazí nielen pri eurofondoch. Aj dnes upozornila Slovenská komora učiteľov na zbytočné vyhadzovanie peňazí na národné projekty namiesto konkrétnej podpory dopytovo orientovaných projektov,“ upozornil Sopko. „Budeme mať krásne znejúcu výzvu “Škola bez nenávisti”, ale ak si spomenieme na slávne sifóny za 270 eur, tak si vieme predstaviť, ako sa predražuje takýto národný projekt. Ak chceme verejnosť získať pre potrebu výraznejších investícií do vzdelávania, vedy a výskumu, musíme zaviesť prísne kritéria efektivity pri narábaní s peniazmi nás všetkých,”doplnil.

Sopko zároveň dodal, že na naplnenie týchto cieľov bude potrebný silný politický mandát budúcej vládnej koalície. Nadrezortný koordinátor, ktorým by mala byť Implementačná jednotka, podľa neho zlepší efektívnosť verejných investícií i čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie.

„Bez prísnej kontroly nezískame dôveru. Akékoľvek zmeny sú nemysliteľné bez efektívne vynaložených peňazí. Nemá však zmysel ich nalievať do deravého vedra, kde sa strácajú v neprehľadnej schéme zákulisných hráčov, ktorí z nich majú najväčší prospech. Je potrebné sa správať ako rozumný hospodár, ktorý sa riadi dobrými radami odborníkov. Preto im treba dať aj primerané kompetencie a vplyv,“uzavrel Sopko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program