Sopko: Unavené a vyhorené vedenie kvalitu do školstva neprinesie. OĽANO žiada nápravu zákona o vysokých školách

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) upozorňuje na zrušenie obmedzenia funkčného obdobia vysokoškolských funkcionárov. Koaličný zákon umožňuje, aby na vysokých školách úradovali vyhorení rektori a dekani aj 20 rokov.

Na poslednej schôdzi NR SR vládna väčšina prijala zákon, ktorým došlo k závažnej zmene. Potichu a bez diskusie s akademickou obcou došlo k zrušeniu obmedzenia najviac dvoch po sebe idúcich funkčných období rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov.

Podľa tieňového ministra školstva za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Miroslava Sopka budú na vysokých školách vďaka tejto novele dlhé roky úradovať unavení a vyhorení funkcionári. „Takáto zmena určite neprinesie kvalitu na vysoké školy, ktorú často spomína práve vládna koalícia. Argument o tom, že takéto opatrenie neplatí pre súkromné vysoké školy neberie v úvahu fakt, že rektor alebo dekan verejnej vysokej školy je financovaný z našich daní, a preto musí byť pod silnejšou verejnou kontrolou aj prostredníctvom zákona,“ upozornil učiteľ a poslanec Miroslav Sopko.

Schválený zákon nie je podľa Sopka dobrým signálom pre vysoké školy. V hnutí OĽANO preto navrhujú okamžitú nápravu. „Nepovažujem takúto úpravu zákona za správnu. Preto sa v rámci nami pripravovaného návrhu zákona, ktorým chceme taktiež zaviesť obmedzenie funkčných období u riaditeľov základných a stredných škôl, pokúsime presadiť opravu tejto vážnej chyby,“ vyhlásil M. Sopko, podľa ktorého je koaličný zákon opäť potvrdením, aké nekoncepčné a nebezpečné je, ak dôležité systémové opatrenia prechádzajú poslaneckými novelami bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania. „Ak vynecháme diskusiu, otvárame dvere lobbingu záujmových skupín, ktoré hľadia len na seba. Takáto zlá prax už raz musí skončiť,“ uzavrel Sopko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program