Správy z EP upozorňujú na chudobných Slovákov ako aj na “právo” na potrat

Brusel, 13. marca 2017 – Dnes vo večerných hodinách bude Európsky parlament preberať tri dokumenty, ktoré sa zaoberajú rodovou rovnosťou. Europoslanec Branislav Škripek a poslankyňa NR SR za Anna Verešová obaja za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) ich hodnotia a upozorňujú na správu, ktorá sa zaoberá aj Slovenskom.

Zhodli sa, že všetky obsahujú pozitívne, no aj negatívne skutočnosti. B. Škripek vyzdvihuje, že v Správe Moody sa pojednáva o neplatenej práci: „Starostlivosť o deti či starších ľudí sa nezohľadňuje napríklad pri vyplácaní sociálnych dávok. Je to nespravodlivé, lebo táto práca býva často veľmi náročná a neohodnotená.” Správa ďalej poznamenáva, že treba podporovať investície do zariadení starostlivosti o deti a starších ľudí. Avšak v dokumente sa ďalej uvádza, že budovanie občianstva by malo byť spojené s prístupom k sexuálnym a reprodukčným právam, čo v gender kryptojazyku znamená aj umelé ukončenie tehotenstva.

Tehotným a dojčiacim matkám sa venuje ďalšia Správa Kozlowska-Rajewicz. Anna Verešová, členka Ľudskoprávneho výboru NRSR hovorí: „Stotožňujem sa s tou časťou textu, ktorá poukazuje na to, že v mnohých členských štátoch stále pretrváva nerovnaké zaobchádzanie so ženami z dôvodu materstva a tehotenstva, vrátane dojčenia. Pozitívne ma prekvapilo, že sa tam píše o reklame, v ktorej je potrebné zabrániť zobrazovaniu nahých ženských tiel pri prezentácii tovarov a služieb.”

Správa však pokračuje ďalej. „Tento dokument je ďalší v poradí, ktorý žiada urýchlené prijatie kritizovaného Istanbulského dohovoru pre všetky členské štáty. Takéto prijatie za EÚ ako celok odmietame. Ja však vytvorenie ďalšej zbytočnej štúdie o rodovej rovnosti v reklame považujem za perličku tohto dokumentu,” dopĺňa Branislav Škripek.

Posledná Správa je o rovnosti žien a mužov v EÚ za obdobie 2014–2015 spravodajcu Ernesta Urtasuna. „Okrem iného poukazuje aj na veľký počet obetí online násilia. Správa uvádza až 9 miliónov takýchto osôb!” povedal B. Škripek. V paragrafe D spravodajca upozorňuje na fakt, že na Slovensku: „veľa mladých ľudí … ostáva v chudobe aj napriek tomu, že majú prácu.”

Anna Verešová, ktorá skoro dvadsať rokov pomáhala rodinám v núdzi hovorí: „Musím priznať, že je to tak. Každý piaty mladý človek do 25 rokov je na Slovensku nezamestnaný. A keď sa mu podarí zamestnať, dostáva minimálnu mzdu alebo mzdu o trochu vyššiu od tej minimálnej. Viac ako 55% pracujúcich nemá na Slovensku ani priemernú mzdu. Hovorí sa tomu “pracujúca chudoba”. Je neprijateľné, aby zamestnaní ľudia na Slovensku boli na hranici chudoby, aby ich mzda nepokryla ani základné výdaje na život. Je hanbou, že v našej krajine, ktorej vládne už desať rokov sociálna vláda, je chudoba rodín s deťmi a zvlášť jednorodičovských rodín stále reálnym faktom.”

V správe sa zároveň píše aj o „sexuálnom a reprodukčnom práve, ktoré sú základnými ľudskými právami”. Verešová sa pýta: „Odkedy sa tieto stali základnými ľudskými právami? Kto ich za také vyhlásil? Práve takéto zavádzania a násilné presadzovanie gender ideológie naozaj vedie ľudí k vlne odpore k celej EÚ, a to nie je dobré.”

Správa tiež vyzýva k umožneniu ľahšieho prístupu žien v rozvojových krajinách k umelému potratu. Verešová pokračuje: „Mám za to, že rozvojová pomoc by sa v prvom rade mala využívať na vyriešenie základných problémov a zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva, nie na vykonávanie umelých potratov.”

Europoslanec je rozhorčený aj nasledujúcim paragrafom: „Uvádza sa tam, že doložka o výhrade vo svedomí je využívaná nadmerne, a tak sa zabraňuje ženám v prístupe k základnej zdravotnej starostlivosti. To už akože chceme upierať právo na výhradu vo svedomí lekárom? Som presvedčený, že lekári a obslužný personál by mali mať právnu oporu vo výhrade svedomia, keď sa jedná o vykonávanie potratu. A taktiež nesúhlasím, aby vykonávanie potratov bolo klasifikované ako základná zdravotná starostlivosť.”

Hoci všetky tri Správy obsahujú viaceré dobré paragrafy, Branislav Škripek bude v EP hlasovať proti ich prijatiu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program