Stanovisko k ministerke Gabriele Matečnej a riešeniu sucha v poľnohospodárstve

“Výzva, ktorú dnes prezentovala ministerka Matečná, prichádza neskoro.

Potreba vody v poľnohospodárstve je základnou prioritou na dosahovanie výnosov v tomto odvetví. Závlahy sú potrebné, preto po nich volajú naši poľnohospodári už niekoľko rokov. Zrušením Štátnej melioračnej správy v deväťdesiatych rokoch sa závlahové a odvodňovacie systémy dostali do bezprizorného stavu, a nikto sa o vzniknutú situáciu nezaujímal.

Pýtam sa pani ministerky Matečnej, ako sú, resp. budú stíhaní tí, ktorí sú za daný stav týchto systémov zodpovední? Má rezort prehľad o tom, aký je súčasný konkrétny stav závlahových zariadení po jednotlivých katastrálnych územiach? Kto ich využíva a na koľko percent?

Ak by bolo zákonom nariadené spravovanie týchto zariadení v zmysle dobrého hospodárenia a zdravého gazdovského rozumu, nemusíme opätovne vynakladať milióny eur na to, čo kompetentní v minulosti zanedbali.”

Martin Fecko, tieňový minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program