Stanovisko k odstúpeniu USA od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom a k následnému zavedeniu

„Odstúpenie Spojených štátov amerických, ako strategického partnera, od jadrovej dohody s Iránom nepovažujeme za správne. Americký prezident Donald Trump odstupuje od dohody, ktorá bola podpísaná len pred tromi rokmi. Medzinárodné dohody sú dlhodobým procesom rokovaní a hľadania konsenzu medzi zúčastnenými stranami. V tak citlivej oblasti ako sú jadrové zbrane sú dohody založené na dôvere, že všetky zúčastnené strany ich budú rešpektovať. Ďalšie zvyšovanie napätia na Blízkom východe nikomu nepomôže. Tvrdé sankcie môžu zároveň poškodiť slovenské firmy, ktoré si vybudovali obchodné vzťahy s Iránom a len nedávno uzavreli zmluvy v hodnote viac ako 100 miliónov eur. Je pravdepodobné, že po uvalení sankcií budú nútené prerušiť obchodné styky s Iránom alebo sa ich podnikanie mimoriadne skomplikuje. Zároveň podporujeme úsilie medzinárodnej komunity o odstránenie jadrovej hrozby na Blízkom východe. Od jadrových zbraní v rukách fundamentalistických režimov je už len krok k jadrovým zbraniam v rukách teroristov.“

Veronika Remišová, predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program