Stanovisko k odvolaniu riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

Podpredsedníčka výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veronika Remišová a tieňový minister školstva Miroslav Sopko (OĽANO) vítajú rozhodnutie ministerky školstva odvolať riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie P. Lukáča.

Poslanci upozorňovali ministerku, že vedenie špičkového výskumného ústavu manažérsky zlyháva, čo sa prejavilo aj hromadnými výpoveďami zamestnancov. Takisto na poslednom parlamentnom výbore iniciovali aj poslanecký prieskum vo Výskumnom ústave, na základe čoho vyzvali ministerku, aby urýchlene konala.

Poslanci dúfajú, že nová riaditeľka v čo najkratšom čase skonsoliduje situáciu vo Výskumnom ústave a zastaví exodus vedeckých pracovníkov a kolaps Detského centra, ktoré poskytuje diagnostické a terapeutické služby deťom so špeciálnymi potrebami. Poslanci upozornili, že neodborné nominácie Slovenskej národnej strany, akou bola aj nominácia predchádzajúceho riaditeľa, devastujú dobré meno a výsledky špičkových štátnych organizácií.

Bývalá vedecká pracovníčka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Janka Šípošová doplnila: “VÚDPaP je pracovisko, ktoré ma odborne vychovalo a z ktorého som sa aj ja mohla podieľať na budovaní systému výchovného poradenstva na Slovensku. Nemohla som nezasiahnuť, keď som videla, ako už po x-tý raz niekto búra to, čo nebudoval. Preto som chcela vystúpiť pred parlamentným školským výborom, ktorý ma odmietol vypočuť, ale vystúpila som pred ľuďmi na zhromaždení v Banskej Bystrici. Nesúhlasím s tvrdením ministerky Lubyovej, že išlo o nejaké manažérske nedorozumenia alebo pracovnoprávne spory. Možno si ešte niekto pamätá, že psychológia bola za komunistického režimu označovaná za buržoáznu pavedu a tí, ktorí chceli koristiť z dosiahnutých úspechov, ale nemali na to odborné predpoklady, sa ju snažili “reformovať” na svoj prospech za akúkoľvek cenu. Tak tomu bolo krátko pred novembrom 1989 a aj v posledných rokoch.

Som však príjemne prekvapená, že ministerka prestala otáľať (aj keď parlamentný výbor pre vzdelávanie mal takéto tendencie) a dnes odvolala kontroverzného riaditeľa VÚDPaP. Novej riaditeľke Janette Motlovej držím palce a verím, že jej odhodlanie jej pomôže zachovať to, čo je dobré, aj vybudovať “nové cesty”.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program