Stanovisko k schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021

„Schválený rozpočet na rok 2019 nezabezpečuje a nezabezpečí kvalitné služby, pretože štruktúra výdavkov je zlá. Jednoznačne na to poukazujú aj analýzy Útvaru hodnota za peniaze, avšak ministerstvá sú neposlušné, nezapracovávajú odporúčania týchto odborníkov, ktorí jasne hovoria, že efektivitou vo výdavkoch by sa dali dosiahnuť úspory, ktoré by bolo možné použiť buď v prospech kvalitných služieb pre ľudí, alebo v prospech prípravy na budúcnosť v podobe zníženia dlhov. Tento rozpočet neprináša kvalitné služby pre ľudí a ani nás nepripravuje na budúcnosť. Navyše v období, kedy Slovensko zažíva najlepšie ekonomické časy, je tento rozpočet znakom veľkého zlyhania súčasnej vlády.

Eduard Heger, tieňový minister financií a hospodárstva za hnutie OĽANO

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program