Stanovisko k tvrdeniam vedenia Slovenského pozemkového fondu

Namiesto obviňovania opozície by sa vedenie Slovenského pozemkového fondu malo v prvom rade zaoberať vyjadreniami generálneho prokurátora, ktorý povedal: „Keby si každý plnil voje povinnosti, či už PPA, SPF alebo mnisterstvo, prokuratúra by nemala v čom konať.“ Z nečinnosti teda obviňuje Slovenský pozemkový fond predovšetkým samotný generálny prokurátor, ktorý je najvyššou autoritou v trestnoprávnych veciach.

Čo sa týka pochybení Slovenského pozemkového fondu, na tlačovej besede sme hovorili o ďalšom prípade pochybného prideľovania pôdy osobám bez akéhokoľvek právneho titulu k týmto pozemkom, čo patrí do výlučnej právomoci Slovenského pozemkového fondu. Podklady k spomenutému prípadu dáme vedeniu Slovenského pozemkového fondu k dispozícii. Je poľutovaniahodné, že pani riaditeľka o týchto pochybeniach nevie, nezaoberá sa nimi a doteraz nenavrhla žiadne konkrétne riešenia, aby k týmto prípadom nedochádzalo.

Odkláňanie pozornosti na opozíciu, ktorá na problémy upozorňuje, len potvrdzuje skutočnosť, že nominanti SNS v rezorte pôdohospodárstva a na Slovenskom pozemkovom fonde nemajú záujem problémy riešiť, ale ich zametať pod koberec.

Veronika Remišová, predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program