Stanovisko k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý včera schválila vláda

„Nový zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme považujem aj za dobrý výsledok tlaku opozície, ktorá podala v tejto veci podnet na Ústavný súd. Tento návrh by mal potešiť najmä tých, ktorých platové tabuľky už veľmi dlhú dobu začínali pod minimálnou mzdou. Podľa môjho názoru protiústavné a nemorálne podhodnotenie kuchárok, upratovačiek či školníkov by sa malo konečne odstrániť. Navyše sa obmedzenie platnosti tabuľky dvíha z 32 rokov na 40.

Žiaľ znova sa zabudlo na požiadavky všetkých stavovských organizácii pri úprave platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na zvýšenie ich platov o 10 %. Vláda sa zaviazala vo vlastnom programovom vyhlásení, že bude pravidelne navyšovať platy pedagogických zamestnancov, a tiež, že sa pripravia opatrenia na podporu začínajúcich pedagógov. Po tomto nám zostáva konštatovať, že vláda robí z pedagogických zamestnancov druhotriednych zamestnancov.

Žiadam preto vládu SR, aby nečakala a neriešila to nariadením vlády, ale riešila zvyšovanie všetkých zamestnancov komplexne vždy v prijatom návrhu zákona. Minimálne takýto spravodlivý prístup si všetci zamestnanci vo verejnej službe zaslúžia.”

Miroslav Sopko, tieňový minister školstva

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program