STOP výrobe detí!

Brusel, 16. 3. 2016 –  Napriek tomu, že v decembri minulého roku EP odmietol  prax surogátneho (náhradného) materstva, pretrvávajú snahy o jeho zavedenie. Branislav Škripek preto víta odmietnutie návrhu správy o náhradnom materstve na pôde Rady Európy. Túto prax sa tak podarilo zatiaľ spoločnými silami zastaviť.

Výbor pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj Rady Európy včera hlasoval o návrhu správy belgickej senátorky a členky výboru Petry De Sutter. Správa sa nazývala Ľudské práva a etické otázky spojené s náhradným materstvom (Human rights and ethical issues related to surrogacy). „Hlasovanie bolo veľmi tesné, rozhodol jeden hlas. Som preto veľmi rád, že mnohé organizácie, aj ECPM, sa obrátili listom na predsedníctvo tohto výboru a protestovali. Malo to zmysel,” zhodnotil Branislav Škripek (OĽaNO), ktorý pôsobí aj v predsedníctve strany Európske kresťanské politické hnutie (ECPM).

Maternica ako “výrobňa”

Organizácie a aktivisti v liste upozorňovali nielen na pošliapavanie ľudských práv pri náhradnom materstve. Z dieťaťa  sa stáva tovar a z materníc žien “výrobňa” tohto “tovaru”.  Zarážajúce však  boli aj  ďalšie neštandardné skutočnosti. Za najzávažnejšie považovali fakt, že pani spravodajkyňa bola v zrejmom konflikte záujmov. Petra De Sutter pôsobí ako  gynekologička a profesorka na belgickej univerzite v Gente. Tento človek je v súčasnosti transrodová žena, pôvodne teda muž. Zároveň pracuje pre Univerzitnú nemocnicu ako vedúca oddelenia reprodukčnej medicíny. Okrem toho, má však aj súkromnú kliniku, kde tiež vykonáva svoju lekársku prax.  „Upozorňovali sme spomínaný výbor,  že ide o jasný stret záujmov.  Ak by sa prijala táto správa, tak by pravdepodobne súkromná klinika pani  De Sutter  profitovala z tejto nehumánnej činnosti. Takže, obchod s ľuďmi ako vyšitý,” rozhorčuje sa Branislav Šripek.

Neskôr bol  v správe pojem náhradné  materstvo upravené na “altruistické náhradné materstvo”, t.j. “dobrovoľnú” pomoc párom ako homosexuálnym tak aj heterosexuálnym. Ide však stále o formu využívania ľudského tela a teda nezákonný obchod s maternicami žien. Ďalej podľa niektorých informácií má pani De Sutter aktivity aj v nemocnici v Indii. Z praxe sa vie, že hlavne matky z chudobných krajín, a to prevažne z Indie,  sú zneužívané na to, aby “vynosili” vo svojej maternici deti bohatým párom  Európy či Ameriky.

FAFCE, Klub mnohodetných rodín a ďalší

Zo známych európskych neziskových organizácií sa pod list podpísalo aj FAFCE, ktorého členom je aj slovenský Klub mnohodetných rodín. Predseda Stanislav Trnovec sa vyjadril: „Naša organizácia sa ako jedna z prvých zapojila do iniciatívy STOP Surrogacy. Sledujeme túto tému a sme presvedčení, že náhradné materstvo hrubým spôsobom porušuje ľudské práva a preto nemôžeme mlčať, keď sa takáto nespravodlivosť deje nielen voči žene, ale aj voči dieťaťu, ktoré takto vznikne.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program