Stratégia očkovania je plne v kompetencii odborníkov

„Stratégiu očkovania majú v rukách odborníci, ktorým plne dôverujeme,“ tvrdí poslanec NR SR za hnutie OĽANO Peter Pollák ml., ktorý tak reaguje na dezinterpretáciu svojho výroku o očkovaní rómskych komunít vakcínou Johnson & Johnson.

„Prioritou je pre nás zaočkovať čo najviac ľudí, pretože len tak dokážeme poraziť pandémiu. Nie je však v našich rukách ani odbornosti určovať, kto sa má zaočkovať ktorou vakcínou. Na posúdenie účinnosti vakcín pre jednotlivé skupiny ľudí podľa veku či zdravotného stavu sú tu odborníci a očkovacia stratégia, ktorú pripravili a ktorej dôverujeme,“ uviedol Peter Pollák ml. s tým, že pre úspešnosť očkovania nielen v rómskych komunitách bude kľúčová najmä podporná kampaň. „Ľuďom treba vysvetliť, že očkovania sa vôbec nemusia báť. V tejto chvíli je dôležité čo najskôr sa zaregistrovať na očkovanie. Preto budeme aj v spolupráci so splnomocnenkyňou pre rómske komunity hľadať najefektívnejšie formy osvety očkovania priamo v rómskych komunitách,“ dodal Pollák ml.

Rovnaký názor zastáva aj poslanec Európskeho parlamentu za hnutie OĽANO Peter Pollák st. „Na vytvorenie kolektívnej imunity je potrebné, aby sa zaočkovalo čo najviac ľudí a to aj v marginalizovaných rómskych komunitách. Preto je nevyhnutné prekonať všetky bariéry, ktoré aktuálne bránia vakcinácii v rómskych osídleniach,“ hovorí europoslanec Pollák. „Je dôležité, aby sa pri voľbe vakcín postupovalo podľa vakcinačnej stratégie, aby voľba vakcíny zohľadňovala vek, zdravotný stav a ostatné faktory tak ako tomu je v prípade celej populácie. Preferovanie akejkoľvek vakcíny v rómskych komunitách nie je na mieste, postupovať treba tak ako sa postupuje aj u ostatných obyvateľov,“dodáva Peter Pollák st. 

Dnes k stratégii očkovania v marginalizovaných rómskych komunitách zasadne na Úrade vlády koordinačný tím za účasti premiéra, ministra zdravotníctva, poslanca Európskeho parlamentu Petra Polláka a ďalších.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program