Testovať nemajú firmy, neočkovaní zamestnanci by si mali test

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR Peter Kremský sa stretol so zástupcami zamestnávateľov, pričom na stretnutí boli prítomní aj minister hospodárstva Richard Sulík a generálny tajomník služobného úradu ministerstva zdravotníctva Peter Ferjančík.

„Som rád, že sa mi dnes podarilo dostať za jeden stôl predstaviteľov zamestnávateľských organizácií a zástupcov ministerstiev hospodárstva a zdravotníctva, aby prediskutovali problémy pri uplatňovaní režimu OTP a testovaní neočkovaných zamestnancov vo firmách,“ hovorí Kremský. Keďže metodiku štát zverejnil na poslednú chvíľu, objavilo sa podľa neho niekoľko technických, právnych a logistických nejasností, ktoré treba vyjasniť.

Zamestnávatelia vyjadrili postoj, že ich úlohou je zabezpečovať dodržiavanie režimu OTP na pracovisku, ale nie testovať, pretože na to nemajú vybavenie, priestory ani personál.

„Súhlasím s nimi v tom, že štát by nemal presúvať svoju zodpovednosť za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ani zvládnutie pandémie na podnikateľov. Testovanie zamestnancov vo firmách pokladám za ich dočasný príspevok k riešeniu ťažkej pandemickej situácie na Slovensku. Štát však musí vytvoriť lepšie riešenie, ktoré nebude dávať firmám úlohy, ktoré im nepatria,“ myslí si predseda hospodárskeho výboru.

Najlepším riešením by podľa neho bolo postupne presúvať zodpovednosť za testovanie na neočkovaných zamestnancov vrátane toho, aby si ho sami zaplatili na mobilných odberových miestach v mestách a obciach. Zamestnanec by sa tak sám otestoval ešte pred príchodom na pracovisko. „V takom prípade by bolo možné vyžadovať negatívny test aj viackrát za týždeň, čo by bolo pri odhalení pozitívnych podstatne efektívnejšie, ako raz za sedem dní,“ zdôrazňuje poslanec Peter Kremský.

S takýmto riešením by podľa jeho slov súhlasili nielen zamestnávatelia, ale aj zástupcovia štátu. „Vláde preto čo najskôr navrhnem, aby takýto režim pripravila a zaviedla. Zo začiatku by štát neočkovaným mohol preplácať niekoľko testov mesačne, pričom by sa tento počet neskôr znižoval. Nakoniec by si neočkovaní zamestnanci platili testy sami podobne, ako to bolo napríklad v lete pri cestách do zahraničia,“ uzatvára P. Kremský.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program