Tisícky ľudí zbytočne umierajú kvôli chaosu vo financovaní zdravotníctva. Predkladáme ústavný návrh zákona, ktorý urobí poriadok

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) chce ústavným zákonom zabezpečiť predvídateľné navyšovanie výdavkov na zdravotníctvo. Podľa tieňového ministra zdravotníctva Mareka Krajčího zákon prispeje k dosiahnutiu dlhodobej udržateľnosti zdravotníctva či zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

V zdravotníctve neustále dominuje téma financovania. Jeho investičný dlh sa odhaduje až na 3 miliardy eur, záväzky po lehote splatnosti zdravotníckych zariadení predstavujú ďalších približne 1,5 miliardy eur. Napriek uvedeným dlhom financovanie zdravotníctva v SR dlhodobo zaostáva za priemerom členských štátov Európskej únie. Kým podiel celkových výdavkov v členských štátoch EÚ predstavuje 9,6 % z ich HDP, na Slovensku je to len 7,1 % HDP. Pritom ceny zdravotníckej techniky, liekov, či špeciálneho zdravotníckeho materiálu sa na európskom trhu nemajú prečo výrazne líšiť.

Ako uvádza Marek Krajčí (OĽANO), zdravotníctvo nedopláca len na neefektívne hospodárenie s financiami, ale aj na obrovské dlhy. „Stav slovenských nemocníc je pritom len povestnou špičkou ľadovca,“ uviedol Krajčí, podľa ktorého sú príjmy zdravotníctva zo 4/5 tvorené ekonomicky aktívnymi osobami a 1/4 tvoria platby štátu za poistencov na verejné zdravotné poistenie. „Práve výška platieb štátu za „svojich“ poistencov zaznamenala v poslednom období najnižšie hodnoty, kolíše z roka na rok a za posledné 4 roky bola už trikrát korigovaná aj v priebehu rozpočtového roka. Ak má zdravotníctvo skutočne napredovať,predvídateľnosť výdavkov štátu do zdravotného systému musí byť samozrejmosťou,“ pokračoval Krajčí a dodal, že pred nami stoja viaceré nevyhnutné reformy, ktoré nás budú stáť nemalé prostriedky, ako sú reforma starostlivosti o dlhodobo chorých, stratifikácia nemocníc, či reforma primárnej sféry.

Predkladaný ústavný zákon podľa poslanca za OĽANO stanoví spôsob výpočtu sumy výdavkov na celé zdravotníctvo. Rozpočet zdravotníctva by sa mal každoročne zvyšovať aspoň o 0,1 % podiel z HDP, až kým Slovensko nebude vynakladať na zdravotníctvo priemernú hodnotu HDP, ktorú vynakladajú členské štáty EÚ. Tak bude zabezpečená predvídateľnosť financovania zdravotníctva a zabezpečí sa efektívne plánovanie výdavkov a investícií. Tým sa zabezpečí nevyhnutný rast v kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale napomôže sa aj zvýšeniu efektivity uviedol Krajčí a dodal, že tento typ financovania by tak prispel k vyriešeniu roky pretrvávajúcich problémov fungovania zdravotníctva na Slovensku. 

O tom, že zdravotníctvo nie je prioritou pre súčasnú vládu, je presvedčený aj podpredseda dozornej rady VšZP Marcel Klimek. “Ak táto krajina vie prijať medzinárodný záväzok, že do obrany bude investovať 2 % svojho HDP, má minimálne takú istú, ak nie väčšiu povinnosť prijať taký istý záväzok vo vzťahu k zdravotníctvu,” vyjadril sa Klimek.

„Prioritou hnutia OĽANO je fungujúce a efektívne zdravotníctvo. Bez adekvátneho a predvídateľného financovania to však nie je možné dosiahnuť,“ vyjadril sa aj líder hnutia OĽANO Igor Matovič a dodal: „Náš návrh zákona zabezpečí udržateľné, transparentné a predvídateľné financovanie zdravotníctva. Vyzývame preto všetkých poslancov Národnej rady, aby podporili tento ústavný návrh zákona. Ak im skutočne záleží na občanoch Slovenska, nebudú s tým mať najmenší problém.“

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program