Tretí antibyrokratický balíček neobsahuje podstatné opatrenia

Tretí balíček opatrení na podporu podnikania zlepší podnikateľské prostredie iba kozmeticky a neposunie Slovensko medzi atraktívne a dlhodobo prosperujúce krajiny. Tvrdia to predstavitelia hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), podľa ktorých balíček, ktorý dnes schválila vláda neobsahuje podstatné opatrenia, ktoré by podnikateľom naozaj pomohli a rozviazali im ruky.

Podľa tieňového ministra financií a hospodárstva Eduarda Hegera ide o drobné, kozmetické úpravy, ktoré mali byť urobené už dávno. „Roky upozorňujeme, že je nezmyselné, zbytočné, otravné a šikanujúce, keď podnikatelia musia obiehať desiatky úradov, aby si otvorili novú prevádzku. Odpoveď bola roky „nedá sa, nemôžeme, nejde to“. Zrazu sa aj niečo dá, keď sa blížia voľby. Chváliť sa tým, že už namiesto 40 úradov treba obehať iba 15, že sme zrušili pokuty za chýbajúce vešiaky a pevné telefóny na hotelových izbách?,“ pýta sa Heger.

Podnikateľské prostredie potrebuje podľa experta OĽANO na podnikanie a ekonomiku Petra Kremského zásadné a razantné odbúranie byrokracie, aby štát neprenášal svoje povinnosti na občana a podnikateľa. „Štát má slúžiť občanovi a nie naopak, ako je to u nás, že občan nosí potvrdenia, papiere, stojí v radoch a vybavuje povolenia. Oberá ho to o čas a energiu, ktorú by mohol venovať svojej práci a rodine. Byrokracia brzdí ekonomický rast a kvalitu života ľudí,“ vysvetľuje Kremský, podľa ktorého sa dodnes vláde podarilo presadiť iba málo opatrení z 1. a 2. balíčka, no už schvaľuje tretí s podobne drobnými zmenami a dlhými termínmi. Práve pre tento váhavý a málo odvážny prístup ministra hospodárstva Petra Žigu pri odbúravaní byrokracie Slovensko klesá v relevantných indexoch a prieskumoch podnikateľského prostredia.

„V rebríčku konkurencieschopnosti WEF sme klesli na 41. miesto, pred nami je Poľsko aj Česká republika. Ukazovateľ Doing Business pre Slovensko sa znižuje od roku 2015, už sme na 42. mieste na svete. Dlhodobú nespokojnosť so zamrznutým stavom ukazujú podnikatelia už dlhé roky v prieskume Index podnikateľského prostredia PAS, kde je byrokracia jednou z najvážnejších prekážok podnikania. V takejto situácii sa ministerstvo zmôže na odbúranie pokút za počet vešiakov a chýbajúce pevné linky v hoteli,“ ilustruje P. Kremský.

„Po vstupe do vlády navrhujeme razantnú zmenu pohľadu na úlohu štátu – papiere majú vybavovať štátni úradníci pre občana, nie občan pre štát. Kľúčové je zjednodušenie daňového výkazníctva, odbúranie veľkej väčšiny nahlasovacích povinností pre živnostníkov a mikrofirmy, zlepšenie prehľadnosti a stability legislatívy a prenesenie dokladovacích povinností na úrady, aby z podnikateľa nerobili poštára,“ dopĺňa E. Heger.

OĽANO napríklad plánuje nasledovné opatrenia:

  • Jedenkrát a dosť (ak podnikateľ odovzdá úradom nejaký doklad, tie ho nemajú právo od neho opäť pýtať, ale si ho musia vytiahnuť z jeho zložky v štátom vedenom úložisku)
  • Raz do roka (zákony s vplyvom na podnikanie sa nesmú meniť častejšie, ako raz ročne, vždy s účinnosťou k 1.1.)
  • Zoženieme si, čo potrebujeme (verejné inštitúcie nesmú od podnikateľa žiadať dokumenty, ktoré vydávajú iné verejné alebo súkromné inštitúcie, ale si ich musia vyžiadať samy)
  • Vybavíme formality ľuďom, ktorých platíš (úrad práce sa postará o vybavenie formalít pri zamestnaní človeka, ktorého vedie vo svojej evidencii, podnikateľovi stačí nahlásiť, že ho zamestnal).

„Riešenia hnutia OĽANO prinesú výrazné zníženie nákladov na zamestnávanie, zníženie času a energie, potrebných na byrokratické úkony, odstránenie prekážok zamestnávania. To nepriamo prinesie nárast zamestnanosti, zvýšenie miezd a povzbudenie ekonomického rastu na Slovensku,“ uzatvára Eduard Heger.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program