Tretí antibyrokratický balíček podnikateľom absolútne nepomôže

Tretí antibyrokratický balíček nezlepší podnikateľské prostredie tak, aby sa Slovensko posunulo medzi najatraktívnejšie a najprosperujúcejšie krajiny. Balíček, ktorý Ministerstvo hospodárstva predstavilo, totiž neobsahuje podstatné opatrenia, ktoré by podnikateľom naozaj pomohli a rozviazali im ruky.

Tvrdí to hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), podľa ktorého vládny návrh rieši drobné, kozmetické úpravy, ktoré mali byť urobené už dávno. „Roky upozorňujeme na to, že je to nezmyselné, zbytočné, otravné a šikanujúce. Odpoveď vlády bola vždy „nedá sa, nemôžeme, nejde to“. Zrazu sa to dá, keď sa chce. Ale chváliť sa tým, že sme zrušili pokuty za chýbajúce vešiaky a pevné telefóny na hotelových izbách?,“ hovorí tieňový minister financií a hospodárstva za OĽANO Eduard Heger.

Podľa hnutia OĽANO potrebuje podnikateľské prostredie zásadné a razantné odbúranie byrokracie, aby štát neprenášal svoje povinnosti na občana a podnikateľa. „Štát má slúžiť občanovi a nie naopak, ako je to u nás, že občan musí všade nosiť potvrdenia, stojí v radoch a vybavuje povolenia. Oberá ho to o čas a energiu, ktorú by mohol venovať svojej práci a rodine. Byrokracia brzdí ekonomický rast a kvalitu života ľudí,“ vysvetľuje expert hnutia na podnikanie a ekonomiku Peter Kremský, podľa ktorého sa ministerstvu doteraz nepodarilo presadiť ani väčšinu opatrení z 1. a 2. balíčka, ale už predstavuje tretí s podobne drobnými zmenami a dlhými termínmi. „Práve pre tento váhavý a málo odvážny prístup ministra hospodárstva Petra Žigu pri odbúravaní byrokracie Slovensko klesá v relevantných indexoch a prieskumoch podnikateľského prostredia,“ pokračuje Kremský.

V rebríčku konkurencieschopnosti WEF klesla SR na 41. miesto, pred nami je Poľsko aj Česká republika. Ukazovateľ Doing Business pre Slovensko sa znižuje od roku 2015, Slovensko je už na 42. mieste na svete. „Dlhodobú nespokojnosť so zamrznutým stavom ukazujú podnikatelia už dlhé roky v prieskume Index podnikateľského prostredia PAS, kde je byrokracia jednou z najvážnejších prekážok podnikania. V takejto situácii sa ministerstvo zmôže na odbúranie pokút za počet vešiakov a chýbajúce pevné linky v hoteli,“ ilustruje expert OĽANO Kremský.

„Po vstupe do vlády navrhujeme razantnú zmenu pohľadu na úlohu štátu – papiere majú vybavovať štátni úradníci pre občana, nie občan pre štát. Kľúčové je zjednodušenie daňového výkazníctva, odbúranie veľkej väčšiny nahlasovacích povinností pre živnostníkov a mikrofirmy, zlepšenie prehľadnosti a stability legislatívy a prenesenie dokladovacích povinností na úrady, aby z podnikateľa nerobili poštára,“ vyjadril sa Eduard Heger.

OĽANO, okrem iného, plánuje tieto opatrenia:

  • Jedenkrát a dosť (ak podnikateľ odovzdá úradom doklad, tie ho nemajú právo od neho opäť pýtať, ale musia si ho vytiahnuť z jeho zložky v štátom vedenom úložisku)
  • Raz do roka (zákony s vplyvom na podnikanie sa nesmú meniť častejšie, ako raz ročne, vždy s účinnosťou k 1.1.)
  • Zoženieme si, čo potrebujeme (verejné inštitúcie nesmú od podnikateľa žiadať dokumenty, ktoré vydávajú iné verejné alebo súkromné inštitúcie, ale si ich musia vyžiadať samy)
  • Vybavíme formality ľuďom, ktorých platíš (úrad práce sa postará o vybavenie formalít pri zamestnaní človeka, ktorého vedie vo svojej evidencii, podnikateľovi stačí nahlásiť, že ho zamestnal).

„Opatrenia OĽANO prinesú výrazné zníženie nákladov na zamestnávanie, ušetrenie času a energie potrebných na byrokratické úkony, odstránenie prekážok zamestnávania. Nepriamo to prinesie nárast zamestnanosti, zvýšenie miezd a povzbudenie ekonomického rastu na Slovensku,“ uzatvára Eduard Heger.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program