Včely a včelárstvo chránime. Predseda zväzu včelárov šíri klamstvá a poplašné správy

Predseda Slovenského zväzu včelárov Milan Rusnák verejne kritizuje návrh zákona, ktorý ešte neexistuje. Neprávom obvinil poslancov hnutia OĽANO z ohrozenia včelárov a včiel. Tieto tvrdenia si predseda Zväzu pán Rusnák vymyslel.

Poslankyňa Monika Kozelová (OĽANO) v spolupráci s ďalšími poslancami pripravujú komplexný Zákon o ochrane zvierat. „Vzhľadom k tomu, že včely si zaslúžia našu pozornosť a najmä ochranu, chceme im v zákone o ochrane zvierat vyčleniť samostatnú kapitolu.“ Hovorí poslankyňa NR SR Monika Kozelová a dodáva: „Zatiaľ sme len v príprave návrhu, to znamená, zbierame materiály, analyzujeme situáciu, evidujeme príklady dobrej praxe. To znamená, že k tejto  kapitole nie je napísaná ani čiarka a neprebehli ani rokovania na úrovni ministerstiev.“

Predseda Zväzu Milan Rusnák vo svojej tlačovej správe „Včelári: OĽANO pracuje na zániku slovenského včelárstva.“ klame. Návrh zákona nie je možné posudzovať, ak neexistuje. Svoj záver o snahe OĽANO vyhodnotil na základe priateľského telefonátu s pánom Hodoškom, ktorý mal snahu s pánom Rusnákom viesť dialóg o tom, čo je najlepšie pre ochranu včiel.

Pri príprave návrhu zákona postupuje OĽANO štandardne. To znamená, najprv zber podkladov, následne textácia návrhu zákona a potom diskusia s dotknutými stranami. Na základe diskusie sa bude návrh upravovať tak, aby boli včely na Slovensku čo najviac ochránené.

Martin Hodoško bol prizvaný na spoluprácu pri zbere materiálu k návrhu, ako dlhoročný včelár, ktorý toto remeslo zdedil po otcovi, a ako predseda Včelárskeho ekologického spolku Slovenska a k celej vymyslenej kauze sa vyjadril: „S pánom Rusnákom som si telefonoval, ako mnohokrát predtým a chcel som vedieť jeho názor k určitým tematickými bodom, ktoré som považoval za nutné, aby sa nad nimi pouvažovalo, keďže som zberal podkladový materiál pre návrh zákona na ochranu zvierat, kde má byť zaradená aj časť na ochranu včiel. Môj názor je taký, že pán predseda Milan Rusnák absolútne zneužil moju dôveru, vysvetlil si a odprezentoval veci po svojom! Pánovi Rusnákovi som nepredložil k nahliadnutiu, žiadnu konkrétnu časť návrhu zákona opätovne prízvukujem bola to iba moja a jeho výmena názorov počas telefonického rozhovoru nič viac . Absolútne sa dištancujem od toho ako on tieto veci odprezentoval a ďalej prezentuje!“ 

Snaha o diskreditáciu OĽANO a jeho zámeru na ochranu včiel nie je opodstatnená a nezakladá sa na pravde, o čom svedčí aj navýšená finančná podpora.  Za posledné dva roky boli dotácie pre včelárov zvýšené. Vyplácanie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom PPA bolo navýšené oproti roku 2019  o 210 tisíc EUR (v roku  2020) a o pol milióna EUR v roku 2022.  K návrhu kapitoly zákona o včelách, keď bude zostavený,  budú prizvané dotknuté subjekty  na diskusiu, pripomienky, doplnenie, tak aby sa maximalizovala ochrana včiel.

Mgr. Adriana Hosťovecká, riaditeľka Úseku plnenia strategických funkcií, Pôdohospodárska platobná agentúra : „V rámci S700 máme opatrenie :Pomoc včelárom – Poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva,  pomoc možno poskytnúť schváleným žiadateľom na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva. Nižšie posielam detail čerpania daného opatrenia – vyplácané zo zdrojov štátneho rozpočtu.“

 

Prehľad poskytnutých dotácií pre včelárov:

 

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program