Vďaka pozmeňovaciemu návrhu OĽaNO bude v slovenskom športe menej korupcie!

Podpredsedníčka Národnej rady SR Eriky Jurinová s kolegom Jozefom Viskupičom (obaja OĽaNO) vítajú, že parlament schválil ich pozmeňovaní návrh k zákonu o športe. Oceňujú, že novým zákonom sa aspoň čiastočne eliminuje možnosť korupčného pôsobenia v slovenskom športe. „Hlavným cieľom zákona o športe by malo byť to, aby sa financie dostali k tým, ktorí aktívne športujú, k našim malým i veľkým športovcom. Zákonom  by mal podporovať chuť k športu a nie znechucovať ľudí, ktorí vidia, že v športe je síce nedostatok financií, no na druhej strane sa financie často strácajú v útrobách zväzov a klubov. Preto je dobré ak je pripravený systém prerozdeľovania financií, ktorý je transparentný a dokáže zabrániť zbytočným otázkam, kde sa strácajú peniaze,“ uviedla Erika Jurinová, ktorá ocenila, že poslanci SMER-u tentoraz odhodili politikárčenie a prijali aj opozičný návrh, ktorý napomáha zlepšeniu stavu.

Pozmeňovací návrh z dieľne OĽaNO pomôže odstrániť korupciu v súvislosti s prestupmi mladých športovcov z jedného klubu do druhého. „Považujem za nespravodlivé ak rodičia ako zákonní zástupcovia sú okrem pravidelných platieb a dobrovoľných darov, nedobrovoľne nútení i k plateniu takzvaných darov za „rýchlejšiu dohodu“  na prestupe. Aby sme odstránili toto podľa nás korupčné prostredie vytvorené najmä nerovnakými podmienkami na prestup pre športovca, alebo jeho zákonného zástupcu a športového klubu, navrhli sme zjednotenie lehôt upravených v stanovách klubu pri preregistrovaní ak o to požiada klub, alebo ak o to žiada športovec, alebo jeho zákonný zástupca,“ doplnil Jozef Viskupič. Poslanci navrhli, aby sa pri zmene klubovej príslušnosti športovcov rozšíril a výslovne upravil zákaz podmieňovať zmenu klubovej príslušnosti poskytnutím finančných odplát alebo iných plnení zo strany športovcov alebo ich zákonných zástupcov. „Práva žiadneho športovca, by nemali byť potierané, o to viac ak ide o našich mladých športovcov,“ vysvetlila podpredsedníčka NR SR základný problém, ktorý schválený pozmeňovací návrh z dielne OĽaNO odstraňuje.

V slovenskom športe je však podľa poslancov naďalej veľa neduhov, ktoré, žiaľ, nový zákon stále neodstraňuje. Jedným z príkladov je nedávna situácia v Dolnom Kubíne, kde sa samospráva rozhodla odmietnuť štátnu dotáciu na rekonštrukciu štadióna. Získanie 750 tisíc eur totiž Slovenský futbalový zväz podmienil absurdnými podmienkami. „O probléme som sledovala od vari od jeho začiatku. A som rada, že zastupiteľstvo zareagovalo odmietnutím, aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že stratili šancu opraviť si štadión,“ vraví Erika Jurinová. SMER rozhodol o tom, že Slovenský futbalový zväz bude manažovať 45 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, ktoré majú ísť na rekonštrukciu a modernizáciu športovísk. Pri ich výbere má spolupracovať so samosprávami.

Samospráva Dolného Kubína dotáciu odmietla, pretože ju SFZ tlačil do realizácie zbytočných aktivít za obrovské sumy. Chcela len zmodernizovať štadión, no zväz žiadal, aby vybudovala luxusné zbytočnosti ako vyhrievaný trávnik, či turniketový systém alebo výrazné navýšenie počtu sedadiel, ktoré sú však nepotrebné, keďže doterajšia kapacita štadióny je viac ako dostačujúca. „Podobných výpalníckych metód je v našom športe, žiaľ, stále priveľa. Namiesto toho, aby štát podporoval úspešných športovcov, chce míňať milióny na predražené prázdne štadióny. Je dobré zistiť, že sa proti tomu konečne už niekto postavil,“ uzavrela Erika Jurinová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program