Verejné financie naďalej strácajú pôdu pod nohami

“Diera vo verejných financiách sa stále zväčšuje, a to aj napriek prísľubom ministra financií, že vláda bude šetriť. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) najnovšie odhaduje, že deficit verejného rozpočtu bude tento rok zhruba 1,2 miliardy eur, čo je oproti odhadu z minulého mesiaca skoro o 60 miliónov viac.

Zdá sa, že Rozpočtová rada vôbec neverí avizovaným úsporným opatreniam ministra Kamenického, ktoré by znížili manko rozpočtu v tomto roku.

Minister financií Ladislav Kamenický, aj celá vláda, trestuhodne zlyháva v úlohe strážcu našich spoločných peňazí. Vyzývam preto ministra financií, aby si zložil ružové okuliare, bol voči občanom korektný a povedal im pravdu o vývoji štátneho rozpočtu v tomto roku. Zároveň apelujeme na ministra, aby sa riadil odporúčaniami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ohľadom okamžitého prijatia korekčných opatrení a splnil ustanovenia zákona o vyrovnanom rozpočte.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program