Verešová, Marosz: Vybavovanie stavebného povolenia býva nekonečný príbeh. Keď sa však má strihať páska v správny čas, všetko ide hladko

V pondelok 30. novembra bolo otvorené klientske centrum štátnej správy v Žiline, ktoré vyvolalo vážne pochybnosti už pri kúpe budovy, na čo upozornila líderka hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Veronika Remišová.

Ďalšie pochybnosti a množstvo otázok vyvolalo aj samotné otvorenie tohto centra. „Samozrejme, podporujeme úmysel dostať pod jednu strechu úrady, aby občan nemusel chodiť z jedného konca mesta na druhý. Avšak s klientskym centrom v Žiline, zdá sa, nie je všetko v poriadku. Obrátili sa na mňa viacerí zamestnanci týchto úradov, ktorí sa obávajú nielen o svoje bezpečie, ale aj o bezpečie občanov – klientov,“ uviedla poslankyňa za OĽANO Anna Verešová, podľa ktorej bol totiž objekt postavený a kolaudovaný na obchodné prevádzky, nie na administratívne kancelárie. „V úradoch sú predsa okrem množstva zamestnancov a občanov aj tony papierov. Zmena v užívaní stavby vyžaduje množstvo stanovísk a medzi nimi je aj posúdenie statika. Kto vydal všetky tieto povolenia a stanoviská? Boli to kompetentné inštitúcie zo Žiliny? Ak nie, prečo túto povinnosť prevzal na seba niekto iný?,“ pýta sa Verešová.

V súvislosti s pochybnosťami o statike budovy síce ministerstvo vnútra informovalo,  že objekt bol v septembri posúdený autorizovaným stavebným inžinierom, pochybnosti však zostávajú. „Zdá sa totiž, že miestne inštitúcie kompetentné vo vydávaní posudkov a stanovísk k zmene účelu využitia stavby boli z tohto procesu vylúčené. Vraj ministerstvo má vlastné Oddelenie verejného zdravotníctva a to vydalo súhlasné záväzné stanovisko k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,“ dodala Anna Verešová.

Poslanec OĽANO Ján Marosz upozornil, že podľa stavebného zákona môže byť stavba užívaná len na účely určené v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. „Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby vyžadujú rozhodnutia stavebného úradu. Máme vážne pochybnosti, že v snahe stíhať termíny strihania pásky klientskeho centra v obchodných priestoroch na Vlčincoch došlo k hrubému obchádzaniu zákonných postupov zo strany ministerstva vnútra,“ povedal Marosz a pokračoval: „Občanovi, ktorý si chce postaviť záhradnú chatku alebo altánok trvá dlhé mesiace kým vybaví všetky stanoviská a posudky a dostane sa k stavebnému povoleniu. V prípade klientskeho centra prevzalo ministerstvo vnútra na seba všetky tieto administratívne úkony. Čo za tým je?,“ pýta sa Marosz.

Budeme žiadať Ministerstvo vnútra o okamžité predloženie všetkých legislatívnych náležitostí, ktoré boli  nevyhnutné pre takúto vážnu zmenu. Ako zodpovední politici nemôžeme ostať ľahostajní k volaniu desiatok zamestnancov štátu, ktorí sa boja o svoju bezpečnosť aj o bezpečnosť klientov. Dôsledky napätej atmosféry si odnesie opäť len občan na oneskorených rozhodnutiach, či čakacích dobách,“ dodal poslanec Ján Marosz.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program