VIDEO: Andrej Danko pošliapal Ústavu, nerešpektuje prezidenta ani práva opozície

Andrej Danko (predseda Slovenskej (!) národnej strany) dnes verejne opľul Ústavu Slovenskej republiky. Opozičným poslancom zobral ústavné právo sa slobodne vyjadrovať používaním vizuálnych pomôcok (grafy, tabuľky …).

ÚSTAVA Slovenskej republiky hovorí jasne:
Tretí oddiel, Politické práva, Čl. 26: (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program