Vláda jednej strany neznáša kontrolu – kto sa odváži poukázať na pochybenia, môže skončiť vo väzení

Stručná chronológia odhalení v Slovenskom národnom múzeu:

 

 • 02.2015 – začiatok kontroly v SNM – Múzeum Bojnice
 • výkon kontroly bol ukončený 10.4.2015 – kontrola bola vykonaná na základe poverenia č. 1/2015 od generálneho riaditeľa SNM Viktora Jasaňa
 • kontrola zistila zásadné nedostatky pri verejnom obstarávaní, vytváranie fiktívnych faktúr ktoré neboli riadne evidované, vrátane závažných nedostatkov pri preplácaní faktúr v rokoch 2011 – 2012 pri reštaurovaní lustra, ktorý bol následne prihlásený ako majetok SNM v roku 2014
 • Termín na prerokovanie kontroly určila kontrolárka p. Nehezová na 28.4.2015 – termín bol bez dôvodu zrušený na základe intervencie riaditeľa bojnického múzea p. Papca – čím maril kontrolu a zasahoval do nej.
 • 8.2015 následné marenie kontroly Ministerstvom kultúry SR – 400 stranový dokument (+ prílohy) od pani kontrolórky p. Nehezovej mal byť na základe dodatku zmenený. Tento dodatok podstatne menil výsledok kontroly. Vypracoval ho niekto z ministerstva kultúry a pod vyhrážkami nútil kontrolórku tento dodatok podpísať. Zámerom bolo zmanipulovať výsledky kontroly.
 • 8. a 24.8.2015 Kontrolárka p. Nehezová podala trestné oznámenie na generálnu prokuratúru z titulu dôvodného podozrenia na marenie výkonu kontroly, preskúmania kontrolou zistených záverov, ako aj so žiadosťou, aby sa podaním zaoberal iný útvar orgánov činných v trestnom konaní, než útvar z Prievidze resp. Trenčianskeho kraja.
 • Kontrolórka Nehezová bola vyradená zo zasadnutí vedenia GR SNM.
 • október 2015 Riaditeľ z Bojníc Papco žaluje kontrolórku za zneužitie právomoci verejného činiteľa, lebo si ho dovolila kontrolovať.
 • 10.2015 List z trenčianskej prokuratúry putuje do Prievidze, kde 1.12.2015 zasielajú vyjadrenie, že prípadom sa bude zaoberať útvar v Prievidzi… A teda žiadosti kontrolórky nevyhoveli.
 • 2. 2016 Pracovné stretnutie generálneho riaditeľa Jasaňa v Bojniciach, ktoré malo pomenovať stav a viesť k vyriešeniu krízového stavu v Bojniciach. Na stretnutí bolo dohodnuté, že zamestnanci z Bojníc sa 9.2. dostavia na generálne riaditeľstvo SNM v Bratislave.
 • 2.2016 Opätovná žiadosť na GP od p. Nehezovej, aby sa prípadom na GP zaoberali. Nehezová žiada, aby sa prípadom začali zaoberať aj na daňovom úrade, na špeciálnej prokuratúre, na inšpektoráte práce.
 • 2. stretnutie na GR SNM, kde má prísť k riešeniu výkonu kontroly.

 

Poznámka: To, že zistenia neboli doteraz zamietnuté pod koberec, bolo možné iba na základe osobnej statočnosti kontrolórky Nehezovej, ktorá sa odmietla podpísať pod zmanipulované výsledky kontroly. Napriek extrémnym tlakom na pracovisku, korupčným sľubom a napokon aj vyhrážkam, 18.8.2015 odmietla nadiktované závery z dielne ministerstva podpísať, podala trestné oznámenie a rozhodla sa vybojovať boj za odhalenie skutočností, ktoré sa v Bojniciach dejú. Stretnutie 9.2.2015 bude preto veľmi dôležité a budeme ho pozorne sledovať.

 

Kontrolné zistenia máme k dispozícii, na požiadanie vieme zaslať pôvodnú správu kontrolórky (400 strán), ako aj dodatok, ktorý mal kontrolu zmanipulovať, a tiež kópie trestných oznámení.

 

Poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Jozef Viskupič: “Som zhrozený z toho, akým spôsobom štátni úradníci, nominanti vládnej strany, zastrašujú ľudí v našej krajine. Ľudí, ktorí svoju prácu robia zodpovedne, a ktorí chcú pomôcť pri odhaľovaní nepravdy v našej krajine. Títo ľudia sa stávajú rukojemníkmi vo vlastnom zamestnaní a sú zastrašovaní svojimi nariadenými.

Predstavte si, že začiatkom roku príde ohlásená kontrola na jednu súčasť štátnej inštitúcie, kontrola ktorá je stanovená zákonom, a ktorú robí pracovníčka so 40 ročnou praxou. Táto pracovníčka nielenže v rámci kontroly zistí závažné nedostatky, nielen vo verejnom obstarávaní, ale aj nedostatky pri preplácaní faktúr za 2 roky, odhalí, že robotník poverený búracími prácami zarába v Bojniciach 175 eur na hodinu, s tržbou za vstupné niekto manipuluje 17 dní, a až potom ich dá do pokladne.

Že takéto závery pán riaditeľ Papco nechcel mať v kontrolnej správe, je úplne jasné. Jasné tiež je, že jeho kontakty na ministerstve kultúry dokázali závery kontroly “prerobiť”, a zároveň nútili kontrolórku, aby ich podpísala. V normálnej krajine by sa tento problém riešil nájdením a potrestaním vinníka, ale bohužiaľ na Slovensku sa takáto prax nerobí. Namiesto toho aby vyvodili zodpovednosť za osoby, ktorá sa obohacovali na verejných zdrojov, pokarhajú a obvinia kontrolórku so 40 ročnou praxou s nezákonnej činnosti a zažalujú ju.

Preto sa pýtam, dokedy sa budeme prizerať na rozkrádanie nášho štátu, dokedy sa budeme len prizerať na vládu jednej strany, ktorá sa vyhráža slušným ľuďom, ktorí povstanú proti nespravodlivosti, vláda ktorá hasí ohne na všetkých frontoch – vláda ktorá celá roky len svieti a kúri pre svojich kamarátov a oligarchov a pritom zabúda na slušných ľudí, ktorí tvoria túto krajinu. Vláda Róberta Fica, ktorý vehementne vystupuje vo verejnom záujme a pritom nie je schopný zabezpečiť to, aby verejný záujem bol vypočutý, či už v kultúre, v zdravotníctve, v školstve,… Nemôžeme pripustiť, niektorí ľudia v našej krajine z nezákonného vytvárajú zákonné pravidlá, a za statočnú robotu chcú poslať ľudí do väzenia.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program