Vládna koalícia nie je schopná zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov

Po dnešnej opakovanej voľbe v 2. kole, napriek tomu, že boli zvolení ešte ďalší dvaja kandidáti na ústavných sudcov, vládna koalícia opäť dokázala, že nie je schopná zabezpečiť riadny chod Ústavného súdu SR. Ústavný súd SR so 4 novými sudcami po ich vymenovaní prezidentom SR síce nebude paralyzovaný, ale bude nefunkčný, pretože nie je reálne sa domnievať, že v pléne sa nájde jednomyseľná zhoda najmenej 7 sudcov z 8 na zásadných, neraz aj kontroverzných otázkach.

Pritom vládna koalícia mohla aspoň dočasne v novom zákone o Ústavnom súde SR znížiť väčšinu hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia v pléne súdu na jednoduchú väčšinu prítomných sudcov a netrvať na nadpolovičnej väčšine zo všetkých sudcov (7 z 13), keď sama dlhodobo avizovala, že nie je možné očakávať zvolenie všetkých potrebných kandidátov na ústavných sudcov tak, aby bol Ústavný súd SR plne obsadený. Aj to nepriamo dokazuje, že vládnej koalícii nejde o sfunkčnenie Ústavného súdu SR a hľadanie riešení krízy na tomto súde, ale o ovládnutie tohto súdu výlučne ich nominantmi, čo v konečnom dôsledku ešte viac zníži jeho dôveryhodnosť v očiach verejnosti.

Narýchlo zorganizovanú opakovanú voľbu možno vnímať aj ako nezvládnutie komunikácie vládnej parlamentnej väčšiny s demokratickou opozíciou, ktorá sa opäť dokázala zhodnúť na takom počte kandidátov, ktorí by spolu s kandidátmi vládnej koalície predstavovali dostatočný počet na sfunkčnenie Ústavného súdu SR. U vládnej koalície však zjavne nie je vôľa ani schopnosť riadiť tento štát v prospech jej obyvateľov a zabezpečenia ich práv a slobôd prostredníctvom garanta ochrany ústavnosti a zákonnosti, ktorým je práve Ústavný súd SR.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program