Vládna koalícia sa snaží o likvidáciu cirkevného školstva

Podľa poslancov hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) štát diskriminuje cirkevné školy. Zatiaľ čo v štátnych osemročných gymnáziách okresný úrad skrátil počet žiakov o 25 %, v súkromných osemročných gymnáziách skrátil počet žiakov až o 88 %, čo je podľa OĽANO neprijateľné.

Ako uviedla Veronika Remišová, už v roku 2008 navrhlo ministerstvo školstva pod vedením SNS obmedzenie počtu žiakov na osemročných gymnáziách, ktoré sa má po viacerých odkladoch začať uplatňovať od budúceho školského roka. O celkovom počte prijatých žiakov rozhodujú okresné úrady ministerstva vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka. „V Bratislave vydal okresný úrad tesne pred Vianocami rozhodnutia, ktoré považujeme za nespravodlivé a diskriminačné. Kým pri štátnych a súkromných osemročných gymnáziách rozhodli iba o miernom znížení počtu nových žiakov, pri šiestich cirkevných gymnáziách nepovolil okresný úrad otvorenie prvej triedy až v piatich zo šiestich škôl,“ vyjadrila sa Remišová, podľa ktorej bude takéto rozhodnutie viesť k postupnej likvidácii cirkevných osemročných gymnázií v Bratislave. „Na tieto gymnáziá chodí devätnásť percent z celkového počtu žiakov v tejto forme štúdia, okresný úrad rozhodol, že do prvej triedy na cirkevné gymnáziá môžu nastúpiť iba štyri percentá z celkového počtu žiakov. Zatiaľ čo v štátnych školách krátil okresný úrad počet žiakov o 25 %, v súkromných osemročných gymnáziách krátil počet žiakov o 88 %, čo je neproporčné,“ povedala Remišová a pokračovala s tým, že pokiaľ v štátnych gymnáziách úrad znížil počet tried o 15 %, v cirkevných až o 83 %. Znamená to, že zo šiestich gymnázií môže iba jedno otvoriť prvú triedu.

Ako ďalej uviedla V. Remišová, podľa Kaliňáka bolo jedným z kritérií, podľa ktorých rozhodovali okresné úrady, nezamestnanosť absolventov. „Kým nulovú nezamestnanosť absolventov štátnych gymnázií dosiahlo iba jedno, nulovú nezamestnanosť absolventov cirkevných gymnázií dosiahlo až 50 percent týchto gymnázií,“ upozornila Remišová, ktorú neprekvapuje snaha strany Smer o likvidáciu cirkevného školstva. „Od pána Kaliňáka by sme nič iné ani neočakávali. Prekvapuje nás však, že cirkevné školstvo sa likviduje práve v čase, keď je ministerstvo školstva v rukách SNS s predsedom Andrejom Dankom, ktorý sa rád odvoláva na naše Cyrilo-metodské tradície,“ dodala Veronika Remišová.

Podľa Tieňového ministra školstva Miroslava Sopka boli výrazne postihnuté iba jednotlivé školy s určitým typom zriaďovateľa. „Okresný úrad má určité kritériá, na základe ktorých rozhoduje o počte žiakov na školách, jedným zo základných kritérií je kvalita. V hodnotení a v rebríčkoch INEKO sa v rôznych oblastiach cirkevné gymnáziá umiestnili na popredných miestach,“ uviedol Sopko, podľa ktorého tieto výsledky ukazujú jednoznačnú kvalitu cirkevných škôl. „Okresné úrady teda nerozhodovali na základe faktov, ale na základe dojmov a osobnej svojvôle. Jednoznačne to treba odsúdiť. Budeme žiadať nápravu, pretože takýmto spôsobom sa nikdy nesmie rozhodovať o žiakoch a fungovaní školy,“ doplnil Tieňový minister školstva Miroslav Sopko.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Richard Vašečka pokladá možnosť slobodne si vybrať pre svoje deti školu za jeden z najväčších výdobytkov a cirkevné školy aj na základe vlastných skúseností pokladá za kvalitné z viacerých dôvodov. „Ja sám som učil 15 rokov na cirkevnom gymnáziu, mám s tým veľmi dobré skúsenosti. Cirkevné školy prinášajú okrem kvalitného vzdelania aj pridanú hodnotu vo forme vzťahov či duchovnej formácie, ktorá je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitá,“ upozornil Vašečka a pokračoval: „Veľmi nerád sa pozerám na to, ako o túto slobodu prichádzame, ako sa rozhoduje na základe neobjektívnych kritérií o tom, ktoré školy majú alebo nemajú byť otvorené. Možno si to politici neuvedomujú, ale škola je spoločenstvo. Nedovoliť prijímanie žiakov do prvého ročníka je niečo ako „podrezanie“ daných škôl. Vyschne prísun študentov, financií, musí sa redukovať učiteľský zbor a podobne. Treba si uvedomiť, že nenarábame s vecami, ale hovoríme o deťoch, mládeži, rodinách a o učiteľoch,“ povedal R. Vašečka.

„V OĽANO nedovolíme, aby sa s tými najlepšími, ktorí prinášajú veľký pridaný bonus pre spoločnosť, narábalo takýmto spôsobom. Preto vyzývam ministra Kaliňáka, aby zabránil takýmto neobjektívnym rozhodnutiam svojich úradov a aby konal. Rovnako vyzývam aj predsedu SNS pána Danka a ministerku školstva pani Lubyovú, aby konali v prospech detí, rodičov a učiteľov. Nie je možné, aby sa konali takéto disproporcie, najmä vtedy, keď máme slobodu výberu zakotvenú aj v Ústave SR,“ dodal Richard Vašečka.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program