Vládne strany používajú tému rodiny iba na prekrytie škandálov

Vždy, keď bolo treba prekryť škandál s rozkrádaním, strana Smer predhodila verejnosti nejaký sociálny balíček. A nie je tomu inak ani teraz, v čase obrovského rozkrádania eurofondov na rezorte školstva. Dobrým žiakom, po vzore strany Smer, je Slovenská národná strana (SNS).

Práve teraz si SNS spomenula na rodiny a so znepokojením upozorňuje verejnosť na trend klesajúcej pôrodnosti. SNS však namiesto vážnych problémov rodín doteraz riešila iba problémy jedenia horaliek v parlamente alebo „žlté“ vlaky. Až v čase obrovského škandálu s eurofondami na ministerstve školstva si v SNS opäť spomenuli na rodinu a na materstvo.

V priamom prenose, pred zrakmi občanov, sa tieto vládne strany už tretí týždeň škriepia a zápasia o vplyv na rozdeľovanie eurofondov a teplých miest v štátnej správe. Dnes, v snahe prekryť kauzu, si SNS prečítala programové vyhlásenie vlastnej vlády, ktorej prácu sa rozhodla bojkotovať. A ako novinku vytiahla veci, ktoré tam už dávno sú. Jedným z mála návrhov v prospech rodiny v programovom vyhlásení vlády je zavedenie posudzovania vplyvov navrhovaných zákonov na rodinu a manželstvo. V minulom volebnom období za zavedenie „rodinnej doložky“ bojovalo práve naše hnutie a aj iné strany, no za vlády Smeru sa ju nepodarilo presadiť,“ vyhlásila poslankyňa hnutia Anna Verešová.

Keďže Programové vyhlásenie vlády sa o rodinnej politike v podstate ani nezmieňuje, poslanci hnutia OĽANO od začiatku volebného obdobia systematicky predkladajú legislatívne návrhy v prospech rodín. Boli to návrhy zákonov o predĺžení materskej dovolenky z 34 týždňov na 52 týždňov, zvýšenie materskej zo súčasných 70% na 100% z denného vymeriavacieho základu, progresívny daňový bonus na vyživované deti, priznanie nároku na zvýšený rodičovský príspevok pri starostlivosti o dve a viac detí do 3 rokov veku, či zvýšenie minimálneho výživného. „Naše návrhy smerovali taktiež k zlepšeniu postavenia pracujúcej rodiny, či už dôstojnejším odmeňovaním pracujúcich rodičov za prácu v noci a počas víkendov, taktiež obmedzením práce cez víkendy. V hnutí máme poslancov – odborníkov, ktorí s rodinami dlhodobo pracovali, preto spolu s ďalšími odborníkmi pripravujeme odbornú konferenciu o rodinnej politike s medzinárodnou účasťou,“ doplnila Verešová.

Poslanci SNS sa pri hlasovaní v parlamente za opozičné návrhy v prospech rodín vždy zdržali, pán Danko dokonca hlasoval väčšinou proti. Poslanci SNS nevystúpili v rozprave, nezapájali sa do diskusie o našich návrhoch na podporu rodiny. A dnes, v čase jednej z najväčších káuz v histórii krajiny, oznamuje SNS národu, že už sa ide zaujímať o rodinu a materstvo. Na to, aby to bolo z ich strany uveriteľné, by poslanci za SNS mali aspoň v parlamente o týchto zákonoch diskutovať, keď ich už sami nepredkladali.

Rodine sa nebude dariť bez dobrého vzdelania našich detí a dobrých pracovných miest pre rodičov. Oboje nám mali pomôcť zabezpečiť eurofondy na výskum a inovácie, ktoré rozdeľuje ministerstvo školstva. Obrovským eurofondovým škandálom na ministerstve školstva SNS potvrdzuje, že na rodine a budúcnosti našich detí jej nezáleží,“ hovorí Veronika Remišová.

Hnutie OĽANO má riešenia a prichádza so systémovými zmenami v prospech rodín. „Táto vláda neustálych škriepok o sebe tvrdí, že nemá alternatívu. Je pravda, že v rozkrádaní a v korupcii alternatívu naozaj nemá. Existuje však alternatíva dobrého a spravodlivého spravovania spoločnosti. Čaká nás veľa práce, ale za hnutie OĽANO môžem povedať, že budeme pamätať na rodiny a vždy hľadať čo najlepšie spôsoby, ako by ich mal štát podporovať,“ dodala Anna Verešová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program