Vyjadrenie k návrhu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027

Súčasný návrh Európskej komisie týkajúci sa viacročného finančného rámca na roky 2021-2027 odráža politickú situáciu  vo viacerých členských štátoch vrátane Slovenska. Radikálnou zmenou je naviazanie čerpania peňazí z rozpočtu EÚ na vládu zákona v členských krajinách. Európska komisia odôvodňuje tento krok potrebou ochrany finančných záujmov EÚ. Žiaľ, k tomuto opatreniu, ktoré nevnímam pozitívne, prispelo aj Slovensko obrovskými eurofondovými škandálmi v oblasti školstva alebo pôdohospodárstva.

Priorita pre Slovensko, ktorou sú najmä výdavky na infraštruktúru v rámci Kohézneho fondu, ako sú diaľnice alebo obnova železníc, sa drasticky  znižujú.  Zatiaľ je rozpočet len v štádiu návrhu, no bude zlyhaním našej vlády, ak v dôsledku jej neschopnosti a korupčných škandálov spojených s eurofondmi dostane Slovensko na obnovu našich regiónov menej peňazí ako v súčasnom programovom období.  Rokovania o rozpočte medzi členskými krajinami budú trvať minimálne rok. Budeme ich pozorne sledovať, keďže táto vláda neustálych škandálov poškodzuje národné záujmy a dobré meno Slovenska v zahraničí.

V návrhu Komisie vítame postupné odstraňovanie rabatov, ktoré komplikovali rozpočet a snahu o vykrytie výpadku financií po odchode Veľkej Británie. Zvyšovanie rozpočtu na výdavky Európskej diplomatickej služby o približne 30% však nie je rozumné, keďže efektívnosť nových misií EÚ je otázna  a mala by byť podrobená analýze. To sa týka aj pomerne významného navyšovania výdavkov na administratívu EÚ, kde by sa Európska komisia mala snažiť zracionalizovať počet oblastí a politík, ktorým sa venuje, nie rozširovať byrokraciu vytváraním nových agentúr.

Z hľadiska podpory inovácií EÚ je dobrou správou aj významné zvýšenie investícií do vedy a výskumu. Zároveň už dlhodobo vládu upozorňujeme, že Slovensko míňa eurofondy určené na vedu a inovácie mimoriadne neefektívne, ako to bolo aj v pri poslednom eurofondovom škandále. Peniaze na výskum  z programov manažovaných centrálne z Bruselu ako napríklad program Horizont, nie sme schopní čerpať kvôli nepripravenosti na takej úrovni ako ostatné členské štáty. Je teda pravdepodobné, že zo zvýšenia celkového balíka na vedu a výskum Slovensko profitovať nebude, keďže vládna koalícia a predchádzajúca vláda Roberta Fica neboli schopné vybudovať priaznivé podmienky pre vedu a inovácie.

Čo sa týka samotnej kohéznej politiky, je neprijateľné, aby Európska komisia podmieňovala objem prostriedkov rôznymi pochybnými kritériami. Slovenská vláda by v rokovaniach mala presadzovať, aby jediným  objektívnym kritériom ostalo HDP na obyvateľa, prípadne nezamestnanosť a nevstupovali do toho ďalšie kritériá, ako napríklad klimatické zmeny alebo prijímanie a integrácia migrantov. Kohézna politika bola určená ako nástroj na znižovanie regionálnych rozdielov a nie ako nástroj odmeňovania alebo trestania jednotlivých krajín.

Veronika Remišová

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program