Vyjadrenie ku stanovisku ŽSR k predraženým nákupom na železniciach

Hnutie OĽANO považuje za potrebné vyjadriť sa ku stanovisku ŽSR k tlačovej besede hnutia zo dňa 24.7.2018, venovanej predraženým nákupom v ŽSR. Konštatujeme, že okrem štandardných fráz o porovnávaní neporovnateľného, o neznalosti problematiky a o vytrhávaní vecí z kontextu, obsahuje predmetné vyjadrenie ŽSR nasledujúce faktické informácie (Vyjadrenia hnutia OĽANO pripájame hneď za citáciu príslušného textu ŽSR):

–       V prípade svietidla pre posunovačov TorchLed ŽSR upozorňuje na fakt, že hodnotu tohto produktu tvorí cena  „…nielen samotného svietidla, ale aj ďalších komponentov – okrem svietidla je to nabíjačka a telové popruhy.“

OĽANO v tomto prípade upozorňuje, že na tlačovej besede nebola reč o svietidlách pre posunovačov, ale o nočných výpravkách (presný názov podľa kúpnej zmluvy je „svietidlo pre výpravcov“). Tento typ pomôcky už z podstaty veci žiadne popruhy nepotrebuje. V našom odhade ceny je samozrejme zahrnutá aj nabíjačka a sada nabíjateľných bateriek. Získaný katalóg firmy Gifas z roku 2017 náš cenový odhad úplne potvrdzuje.

–       Pri pracích práškoch ŽSR uvádza, že „… ide o úplne iný prášok vyrábaný na zákazku podľa špecifikácie obstarávateľa, pretože uvedený prací prostriedok  v dodávanom zložení nie je na trhu bežne dostupný.“

Podľa našich zistení boli na základe predmetnej rámcovej kúpnej zmluvy do jednotlivých skladov ŽSR distribuované prinajmenšom dva typy celkom štandardných, na trhu bežne dostupných práškov. Ide o značky Mr. Monk univerzál 600 g (cena 0.81 EUR bez DPH) a Tongo 600 g (cena 31 Kč, t. j. 1,2 EUR bez DPH).

–       Dôvodom vysokej ceny tričiek je podľa ŽSR skutočnosť, že: „…súčasťou rámcovej dohody na dohodnuté obdobie (2 roky) je aj distribúcia do 28 dotačných skladov v rámci celého Slovenska, a to podľa frekvencie a potreby dodávok.“

OĽANO poznamenáva, že ak je skutočným dôvodom trojnásobného navýšenia ceny tričiek oproti trhovej cene záväzok na ich flexibilné dodávanie do 28 dotačných skladov, potom si dovolíme odporučiť ŽSR zváženie možnosti využitia niektorej zo zavedených kuriérskych služieb. Podľa ich cenníka sa pri vnútroštátnych dodávkach pohybuje cena za dodanie balíka s hmotnosťou 10 kg okolo 10 eur. Ponecháme na zrelej úvahe nezaujatého pozorovateľa spočítať si, koľko tričiek sa do takého balíka zmestí a aké navýšenie ceny jedného trička to spôsobí.

Za hnutie OĽANO: 

Ján Marosz, tieňový minister dopravy a výstavby 

Jiří Kubáček, expert hnutia OĽANO na dopravu

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program