Vyjadrenie poslanca a zastupujúceho predsedu výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Petra Polláka ml. k dnešnému výboru, ktorý nebol uznášaniaschopný

„Nezodpovedný prístup niektorých poslancov sa potvrdil aj na dnešnej schôdzi výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Veľmi ma mrzí, že sme sa dnes neboli schopní uznášať pri správe o činnosti Generálnej prokuratúry, ktorú prišiel predstaviť Maroš Žilinka. Generálnemu prokurátorovi sa týmto ospravedlňujem. Z pozície zastupujúceho predsedu výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny preto vyzývam koaličných aj opozičných poslancov, aby sa zasadnutí výboru zúčastňovali. Aj tie sú súčasťou ich práce, za ktorú sú platení. Nezodpovedným poslancom by som rád pripomenul, že predsedovia výborov majú právomoc navrhnúť zníženie platu za opakovanú neospravedlnenú neúčasť. Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny je veľmi dôležitý výbor a takéto pochybenia sa už nemôžu opakovať.“ Peter Pollák ml., zastupujúci predseda výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program