Výzva koalícii: Ombudsman by mal byť v ľudských právach skúsený

Poslanci za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) a stranu Sloboda a Solidarita dnes podporili kandidátku na pozíciu verejného ochrancu práv Janku Šípošovú. Parlament bude o novom ombudsmanovi rozhodovať dnes popoludní. „Mrzí ma, že koalícia sa rozhodla ísť cestou politickej, a nie odbornej nominácie. Pretože hoci jej kandidátka Mária Patakyová je odborníčkou v obchodnom a finančnom práve, tak pozícia ombudsmana vyžaduje čosi úplne iné a sme presvedčení, že práve toto Janka Šípošová má – dlhoročnú prax a množstvo skúseností pri ochrane práv obetí a slabších,“ poznamenal predseda poslaneckého klubu hnutia OĽANO-NOVA Richard Vašečka. Zároveň doplnil, že v prípade zvolenia Janky Šípošovej ostane zachovaná nezávislosť a odbornosť úradu, ktorý získal tieto atribúty vďaka kompetentnému výkonu funkcie súčasnej ochrankyne práv Jane Dubovcovej.

„Šípošová celou svojou kariérou dokázala, že stojí na strane práv slabších. Je bojovníčkou za spravodlivosť a občianskou aktivistkou bojujúcou proti krivdám komunizmu. Sme presvedčení, že Janka Šipošová bude kontinuitou, ktorá nadviaže na prácu terajšej ombudsmanky Dubovcovej,“ tvrdí predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita Natália Blahová.

Predsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Erika Jurinová poznamenala, že J. Šípošová celý život obhajovala práva ľudí, ktorí sa ich nevedeli domôcť a doslova bojovali so štátom. „Štát robí chyby, netvárme sa, že to tak nie je. Práve preto v dnešnej dobe potrebujeme mať post ombudsmana zastúpený silnou osobnosťou, ktorá má morálny a odborný kredit. Šípošová má obrovské množstvo praktických skúseností s pomocou obetiam a slabším, celý život pracovala práve v tejto oblasti. Roky sa zasadzuje, aby obete trestných činov mali mali aspoň také práva ako páchatelia. Je aktívnou členkou pracovnej skupiny pri priprave zákona na ochranu obetí, tiež bola 11 rokov členkou Rady vlády pre prevenciu kriminality. Spolupracovala pri príprave Stratégie ľudských práv. Angažuje sa v Konfederácii politických väzňov Slovenska a snaží sa o narovnanie pretrvávajúcich krívd spáchaných v čase komunistického režimu. Je aktívnou školiteľkou dnešných sudcov, prokurátorov a policajtov v práci s obeťami. Toto všetko ju priam predurčuje, aby dobre zastávala tento post. Do výberu ombudsmana sa nesmie vnášať akákoľvek ideológia, ombudsman musí dbať na dôslednú ochranu práv každého jedného človeka bez rozdielu.“

„Bez ohľadu na deklarácie a dohovory si myslím, že človek v ktorom žije svedomie, vie, že ľudia si majú byť rovní v právach, a že to nie je úrad ani politik, kto má mať „navrch“. Deklarácie, dohovory a zákony majú nasledovať potreby, nie naopak,“ doplnila Janka Šípošová. „Úrad Verejného ochrancu práv je pre mňa možnosť verejne, viditeľne a nahlas upozorňovať a vystupovať na obranu a ochranu práv ľudí, ľudských bytostí, na ktorých sú páchané neprávosti a ktorých ľudská dôstojnosť je ponižovaná.“ Stručný životopis PhDr. Janky Šípošovej CSc.

Janka Šípošová vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu dráhu začínala ako detská psychologička v pomoci pre deti s výchovnými a vzdelávacími problémami, mentálne retardované deti (deti s Downovým syndrómom) a deti vychovávané mimo vlastných rodín. Pôsobila a spoluzakladala pedagogicko-psychologické poradne, absolvovala vedeckú ašpirantúru vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde ďalej pôsobila ako vedecká pracovníčka a vedúca oddelenia výchovného poradenstva, ktoré metodicky riadilo systém pedagogicko-psychologických poradní, ktoré pôsobili vo všetkých krajských a okresných mestách Slovenska.

V roku 1997 založila prvú poradňu pre obete trestných činov a násilia v Bratislave, z ktorej vznikla sieť 9 poradní v krajských mestách a poprade) a celoslovenskej Liny pomoci celoslovenskú sieť poradní Pomoc obetiam násilia, ktorá je aktívna dodnes. Systematicky sa venuje popularizácii a vzdelávaniu v oblasti ľudských práv, je dlhoročnou lektorkou Justičnej a policajnej akadémie pre túto tému.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program