Zákon o obecnom zriadení nateraz neotvorí samosprávy, opozičnú novelu poslanci do druhého čítania neposunuli

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v utorok rozhodli, že návrh novely Zákona o obecnom zriadení, ktorý plénu predložila poslankyňa Viera Dubačová s podporou svojich kolegov Ota Žarnaya a Jána Budaja (OĽANO-NOVA), neposunú do druhého čítania. Stalo sa tak napriek podpore časti koaličných poslancov.

Za návrh, ktorý mal za cieľ povinné verejné zasadnutia mestských rád a komisií zastupiteľstiev, hlasovalo v utorok 68 zo 141 prítomných poslancov. Väčšina koaličných poslancov sa zdržala hlasovania.

Rozprava k novele priniesla v pléne NRSR minulý týždeň širokú diskusiu. Samotní koaliční poslanci ocenili snahu predkladateľov komunikovať o predloženom návrhu a rokovať o jeho ďalšom rozšírení. Aj keď časť poslancov zapojených do diskusie spochybnila funkčnosť systému, ktorý napríklad v Banskej Bystrici už od roku 2010 účinne pomáha skvalitňovať materiály predkladané zastupiteľstvu a prispieva verejnej kontrole, väčšina vystupujúcich novelu podporila. Podporovali tiež myšlienku rozšírenia predloženej zmeny zákona aj o zavedenie povinne verejných zasadnutí výborov mestských častí, zverejňovania materiálov predkladaných na zasadnutia spomenutých orgánov či následné rozšírenie aj na komisie zastupiteľstiev vyšších územných celkov.

„Túto právnu formu sme predkladali kvôli právnej čistote a jednoduchosti v minimalistickej verzii. Všetky doplňujúce návrhy, ktoré počas rozpravy zazneli som však bola ochotná podporiť,“ približuje Viera Dubačová, ktorá je tretie volebné obdobie aj poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

S cieľom dosiahnutia čo najširšieho politického konsenzu naprieč politickým spektrom minulý týždeň predkladatelia návrhu novely požiadali o odloženie hlasovania o niekoľko dní. Proti návrhu sa však listom postavil Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Prekážalo mu, že navrhovatelia nekonzultovali návrh so ZMOSom, a že v prípade schválenia by u veľkej väčšiny obcí vznikol problém s adekvátnym priestorovým zabezpečením zákonnej povinnosti.

„Teší ma postoj politikov s otvorenou mysľou, medzi ktorými sa našli aj tí koaliční. Výhrady predsedu ZMOS vnímam ako bezpredmetné. Som formovaná šesťročnou skúsenosťou fungovania tohto opatrenia v Banskej Bystrici, kde nikdy problémy, ktoré odporcovia vykresľovali, nenastali. Extrémne prípady sa dajú v 21. storočí riešiť. Rada by som sa v budúcnosti stretla so zástupcami ZMOSu a ďalej rokovala s poslancami vládnej koalície, tak aby sme snahu o otvorenejšie samosprávy dotiahli do úspešného cieľa,“ dodáva poslankyňa.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program