Zákon o tepelnej energetike sa menil za úplatu, podávame trestné oznámenie

Posledná významná zmena v zákone o tepelnej energetike bola prijatá v roku 2014, pričom niektoré jej ustanovenia priniesli
výrazné zvýhodnenie dominantných teplárenských spoločností na úkor spotrebiteľov.

Viacero návrhov na nápravu tohto stavu predkladaných opozičnými poslancami zo strany Sloboda a Solidarita a hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, boli v minulosti vládnucou väčšinou zmietnuté zo stola. „Dôkazy poukazujúce na možnú korupciu pri prijímaní novely v roku 2014, ktoré sme získali, by mohli byť vysvetlením, prečo sa strana Smer zmenou zákona o tepelnej energetike vykašľala na ľudí, medzi nimi aj na svojich voličov,“ hovorí Karol Galek (SaS).

Dôkazovým materiálom je mailová komunikácia medzi bývalým politikom Jaroslavom V. a združením zastupujúcim veľké teplárenské spoločnosti na Slovensku. „V jednom z mailov z januára 2014 Jaroslav V. ponúkol združeniu zabezpečenie ´podpory optimálneho prístupu zo strany gestorského výboru NR SR k obsahu a kľúčovým paragrafom pripravovanej novely Zákona o teple´,“ uvádza jeden z dôkazov Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA).

Odmenou v rámci širšej ponuky od Jaroslava V., ktorú združenie dostalo na stôl, mala byť suma 10.000 eur. Výsledkom malo byť vypustenie slovíčka „primerane“ z ustanovenia zákona, ktoré definovalo možnosti obce pri posudzovaní zámeru výstavby tepelného zariadenia s výkonom od 100 kW do 10 MW. Následkom vypustenia tohto slova sa miestna teplárenská spoločnosť automaticky stáva účastníkom konania s právom veta.

„Výsledkom je dnes prakticky zákaz konkurencie v oblasti teplárenstva a teplárenské nevoľníctvo pre všetkých, ktorí teplo odoberajú. Toto v konečnom dôsledku vedie k prehlbovaniu energetickej chudoby na Slovensku. Dôkazom zneužívania tohto stavu teplárenskými spoločnosťami je aj každoročný nárast cien tepla na Slovensku, a to aj napriek neustálemu poklesu cien plynu,“ dodáva Karol Galek.

Dôkazy, ktoré majú poslanci k dispozícii, majú poukazovať na podozrenie z trestného činu korupcie, konkrétne podplácania a prijímania úplatku. „To že zmena presne podľa objednávky naozaj aj nastala, dokazuje aj súčasné znenie zákona o tepelnej energetike. Taktiež máme k dispozícii zápisnicu z rokovania výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, keď bola táto zmena prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu schválená. Máme teda v rukách písomnú ponuku na ovplyvnenie rozhodovania politikov, konkrétnu sumu ktorá mala byť za to poskytnutá a aj platný zákon v podobe, akú objednávateľ požadoval. To je, dúfame, pre orgány činné v trestnom konaní na začatie vyšetrovania viac ako dosť,“ uzatvára Eduard Heger (OĽaNO-NOVA).

Opoziční poslanci v piatok podali trestné oznámenie vrátane dôkazových materiálov na podateľňu Generálnej prokuratúry SR

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program