Zametanie s učiteľmi a študentami na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Réžia Blanár a Cabanová

Poslanci za hnutie OĽANO-NOVA Erika Jurinová a Ján Marosz dnes vyzvali členov správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline (medzi nimi sú aj vysokí predstavitelia Smeru Juraj Blanár a Igor Choma), aby okamžite začali riešiť obrovské problémy, ktoré trápia školu a špeciálne Fakultu humanitných vied.

„Zároveň ich žiadame, aby o tejto vážnej téme konečne začali otvorene diskutovať. Nemienime rúbať do politikov, ale chceme ich priateľsky osloviť, aby prišli 22. júna o 17.00 do sídla občianskeho združenia Proti korupcii, kde sme pripravili priestor na moderovanú diskusiu. Týmto teda pozývame aj pána Blanára a Chomu, priestor dostanú aj pani dekanka Cabanová a pani rektorka, a tiež študenti a zamestnanci školy,“ povedal Ján Marosz.

Podľa Eriky Jurinovej sa Slovensko potýka s problémom, že mladé mozgy odchádzajú do zahraničia nielen za štúdiom, ale často odchádzajú už hotoví, vyštudovaní ľudia za prácou, či sebarealizáciou. Často tam zotrvajú, zakladajú si tam rodiny. “Musíme mladých ľudí motivovať, aby využili svoje schopnosti na Slovensku. Lenže prístupom ako v Žiline ich zo Slovenska skôr vyháňame – príbeh zo Žilinskej univerzity je ako vystrihnutý z príručky pre postupnú likvidáciu fakulty… Nekompetentné riadenie, znižovanie úrovne vzdelávania študentov, flagrantné hazardovanie s dobrým menom fakulty i celej univerzity a zároveň hazardovanie s kvalitnými vyučujúcimi akademikmi,” hovorí E. Jurinová. Podľa nej sa treba pristaviť pri tom, kto vykonáva kontrolnú činnosť a ako ju vykonáva. “Kto sedí a koná v správnej rade, a za akým účelom tam skutočne niektorí dotyční sú. Či len pre honor, alebo chcú reálne pomôcť riešiť problémy…”

Na tlačovom brífingu vystúpili aj Prof. Dušan Katuščák, PhD., riadny univerzitný profesor na Fakulte humanitných vied v Žiline, a RNDr. Eva Capková, PhD., odborný asistent na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva. “Ak nám záleží na našich žiakoch a študentoch, musíme sami ukázať, že vieme prekonať strach a ľahostajnosť. Naša snaha o pokojné a vecné riešenie situácie na FHV za posledné tri roky nebola úspešná a my sa nechceme vzdať,” poznamenal D. Katuščák.

Obaja pedagógovia pomenovali konkrétne body, ktoré sa skrývajú za problémami školy: nepodarená akreditácia učiteľských odborov zavinená dekankou Cabanovou, nedostatok študentov na učiteľských odboroch (108 denných študentov), prezamestnanosť na učiteľských odboroch (34 zamestnancov, na jedného učiteľa pripadajú asi 3 študenti, náklady na jedného denného študenta sú asi 5700 eur – učitelia nemajú koho učiť, ale berú platy). Poukázali aj na nekompetentné riadenie – neznalosť právnych predpisov, šikanovanie, protekcionárstvo, mobing, intrigánstvo, dezinformácie, zavádzanie verejnosti, finančné prešlapy – vyberanie peňazí „do zvončeka“ za vstupné na promócie, a pod. Pripomenuli ohrozenie jediného prosperujúceho odboru Informačné štúdiá, ako aj jeho študentov a zamestnancov (17 zamestnancov, 303 denných študentov, náklady na jedného študenta cca 1000 eur, odstránenie garanta odboru prof. Konvita ) a upozornili aj na vysoké náklady a nízky výkon na učiteľských programoch.

Súčasný študent Michal Medňanský tiež spomenul reakcie, s akými sa aktívni študenti stretávajú na pôde školy. „Vy ste iba študenti, vy sa nemáte zaujímať, vy sa máte učiť a byť ticho,” poznamenal Medňanský. “Pritom etický kódex Žilinskej univerzity garantuje rešpektovanie slobôd a demokracie.” Študenti zorganizovali aj petíciu ako odpoveď na dlhodobý, neustále sa zhoršujúci stav na fakulte a jeho výrazný negatívny vplyv na kvalitu výučby a výskumu, ktorý vznikol ako dôsledok nekompetentných manažérskych rozhodnutí jej vedenia za posledné roky a vyvrcholil neúspešnou akreditáciou na väčšine ostatných pracovísk fakulty a prijatím – čo sa časom ukázalo – absolútne nefunkčnej reštrukturalizácie. Petíciu podpísalo viac ako 700 ľudí, medzi nimi súčasní i bývalí pedagógovia, študenti, absolventi i širšia verejnosť.

Video z tlačového brífingu:

NAŽIVO ZO ŽILINYZametanie s učiteľmi a študentami na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity

Uverejnil používateľ OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Pondelok 12. júna 2017

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program