Zaoberáme sa obrovskými pochybeniami a netransparentnosťou v NDS

Zistenia zo správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o kontrole v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sú veľmi vážne, preto sa touto témou v utorok zaoberal mimoriadny parlamentný hospodársky výbor pod vedením Petra Kremského (OĽANO).

NKÚ konštatoval pochybenia aj z roku 2020, teda za nového vedenia NDS. „Systém, ktorý nebránil podvodom a korupcii, vybielené zmluvy, neschopnosť vykázať náklady alebo projekty pre vybrané firmy. To bola NDS za minulej vlády. Tak to ukazuje správa NKÚ, ktorý vykonal u diaľničiarov kontrolu. Žiaľ, zistili sme, že niektoré tieto problémy pretrvávajú aj dnes,“ vyhlásil Kremský.

Hospodársky výbor preto prijal uznesenie, ktorým žiada ministra dopravy na vyvodenie personálnej zodpovednosti v NDS. „Nebudeme to tolerovať a zastavíme akúkoľvek netransparentnosť a nehospodárne nakladanie s peniazmi nás všetkých. Sľúbili sme vládu zmeny, transparentnosti a boj proti korupcii. A to platí,“ zdôraznil Kremský.

Národná rada (NR) SR by tiež podľa uznesenia mala požiadať NKÚ, aby sa urobila finančná kontrola na stavbe D1 Hubová – Ivachnová.

Výbor zároveň žiada NDS, aby zapracovala všetky odporúčania NKÚ a aby o tom výboru každé tri mesiace predkladala správu. Požiadal aj o to, aby boli výboru sprístupnené rozhodnutia v súvislosti s komisiou, ktorá rieši vyrovnanie v prípade tunela Višňové.

NKÚ po preverení systému verejného obstarávania v NDS konštatoval, že proces verejného obstarávania v diaľničnej spoločnosti nebol v rokoch 2019 a 2020 nastavený transparentne a nebránil možným podvodom či korupcii. Slovensko podľa kontrolórov pre nezrovnalosti pri výstavbe diaľnic prichádza o milióny eur. Kontrolované boli zákazky v hodnote viac ako 420 miliónov eur v období rokov 2019 až január 2021.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program