Zefektívnenie riešenia nehodových udalostí v cestnej premávke

Poslanci Národnej rady SR dnes schválili novelu zákona o cestnej premávke v prvom čítaní. Novela upravuje nehodové a iné udalosti v cestnej premávke. Podľa predkladateľa Lukáša Kyselicu (OĽANO) táto zmena prinesie zjednodušenie dokumentácie pri nehode a zníži zbytočné obmedzovanie cestnej premávky.

„Tak, ako sme sľúbili na začiatku volebného obdobia a tak, ako to vyplýva z Programového vyhlásenia vlády (PVV), robíme opatrenia na zníženie počtu dopravných nehôd a na zvýšenie plynulosti cestnej premávky. Preto sme predložili aj tento návrh. Doteraz bola škodová udalosť iba v prípade škody do 3990 eur a táto suma sa teraz vypúšťa,“ informoval poslanec NR SR Lukáš Kyselica (OĽANO).

„My sme navrhli, aby udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde len k hmotnej škode v akejkoľvek výške na niektorom zo zúčastnených vozidiel, vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku, sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť, čo umožní účastníkom škodovej udalosti plne využiť právo si vec vybaviť cestou náhrady škody prostredníctvom poisťovne, a to aj bez prítomnosti policajta na mieste takejto škodovej udalosti,“ vysvetlil.

„Posledná zmena zákona v tejto veci z roku 2009 je z hľadiska hospodárskeho a ekonomického vývoja už prekonaná,“ doplnil.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program